Ierobežota gājēju kustība Rīgas ielā (papildināts)

No 27. marta sakarā ar sakaru kanalizācijas izbūves darbiem tiks ierobežota gājēju kustība, darbu zonu norobežojot ar vadstatņiem un signāllentēm, Rīgas ielas posmā no Institūta ielas līdz Loka maģistrālei.

Lūdzam iedzīvotājus būt vērīgiem un ievērot izvietotos ceļu satiksmes organizācijas tehniskos līdzekļus.

Shēmu var palielināt šeit

Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana ar viedajām pilsētvides tehnoloģijām Jelgavā

Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana ar viedajām pilsētvides tehnoloģijām Jelgavā Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde “Pilsētsaimniecība” ir uzsākusi Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta līdzfinansētā projekta „Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana ar viedajām pilsētvides tehnoloģijām Jelgavā” īstenošanu. Projekta mērķis: Ieviest un demonstrēt viedās pilsētvides tehnoloģijas, kas samazina siltumnīcefekta gāzu emisijas. Projekta aktivitātes: Ielu apgaismojuma gaismekļu nomaiņa (aktivitātes ietvaros tiks veikta…

Aktuālās izmaiņas satiksmes organizācijā Neretas ielā

Turpinoties būvdarbiem objektā “Neretas ielas, Prohorova ielas un Garozas ielas posma pārbūve Jelgavā”, no 25.marta stājas spēkā aktuālās satiksmes organizācijas izmaiņas. Lūdzam iedzīvotājus būt vērīgiem un ievērot izvietotos ceļu satiksmes organizācijas tehniskos līdzekļus.

Shēmu var palielināt šiet

Būvdarbi Neretas ielā notiks visu diennakti (aktualizēts)

Turpinoties projekta “Neretas ielas, Prohorova ielas un Garozas ielas posma pārbūve Jelgavā” realizācijai, būvnieks AS “A.C.B.” informē, ka no 2019. gada 26. marta objektā “Neretas ielas pārbūve, Jelgavā” saimnieciskās kanalizācijas izbūves darbi notiks visu diennakti. Objektā iespējams pastiprināts apgaismojums un būvdarbu radīts troksnis atkarībā no būvdarbu specifikas un veida. Lūdzam iedzīvotājus būt saprotošiem!