Satiksmes organizācija 11.novembra pasākumu laikā

Informējam, ka 2018.gada 11.novembrī sakarā ar Lāpu gājienu satiksme tiks organizēta saskaņā ar pievienoto shēmu. No plkst. 16.20 līdz plkst. 19.30 pakāpeniski tiks slēgta transporta kustība Lāpu gājiena laikā, virzoties pa gājiena maršrutu uz Stacijas parka pusi (gājiena maršruts: Lielā iela, Pasta iela līdz Stacijas ielas krustojumam, Stacijas iela, Stacijas parks, piemineklis Jelgavas atbrīvotājiem).

Līdz 30.novembrim aizliegta satiksme Egas ielā un ierobežota satiksme Sakņudārza ielā

Informējam, ka sakarā ar “Ūdensapgāde un kanalizācija Maija un Egas ielās, 12.posms” būvdarbiem līdz 30.novembrim tiks aizliegta satiksme Egas ielas posmā no Sakņudārza ielas līdz Mazajam ceļam un ierobežota satiksme Sakņudārza ielas posmā no Mazā ceļa līdz Egas ielai, ievērojot saskaņoto Satiksmes organizācijas shēmu.