Par kuģošanas līdzekļu piestātnēm Driksas upē

Atgādinām, ka pašvaldības izveidotās kuģošanas līdzekļu piestātnes Driksas upē var izmantot, saņemot Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes “Pilsētsaimniecība” saskaņojumu (sīkāka informācija šeit).

Līdz 12. jūnijam iesniegumi par saskaņojumiem ir saņemti no trīs kuģošanas līdzekļu īpašniekiem un ir aizņemtas četras stāvvietas  – Nr.6A, Nr.6B, Nr.2A. Nr.2B.