Uzsākti būvdarbi projekta “Lietus kanalizācijas sistēmas pārbūve Jelgavā, Platones, Sargu, Ķeguma ielās” 1.posma ietvaros

Projekta “Lietus kanalizācijas sistēmas pārbūve Jelgavā, Platones, Sargu, Ķeguma ielās” 1.posma ietvaros tiks veikta caurteku un grāvju izbūve Ķeguma ielas posmā no Sila ielas līdz Liepājas ielai un Platones ielas posmā no Nr.101 līdz Nr.87a. Būvdarbu laikā norādītajos ielu posmos satiksme tiks organizēta vienā braukšanas joslā. Darbus plānots pabeigt līdz 2017. gada 29. septembrim.

Tiks demontēta informatīvā signālgalva “Sarkanais krusts” luksofora objektam Lielās ielas un Pētera ielas krustojumā

Saskaņā ar Satiksmes kustības drošības komisijas lēmumu, šodien 2017. gada 15. septembrī pēc plkst. 14.00 notiks luksofora objekta darbības maiņa Lielās ielas un Pētera ielas krustojumā. Tiks demontēta informatīvā signālgalva “Sarkanais krusts”. Luksofora objekta darbību tas neietekmēs.

Atmodas ielas posma no Dobeles šosejas līdz Dambja ielai un Rūpniecības ielas posma no Filozofu ielas līdz Tērvetes ielai, asfalta seguma atjaunošana un lietus ūdens kanalizācijas sūknētavas izbūve

Atmodas ielas posma no Dobeles šosejas līdz Dambja ielai un Rūpniecības ielas posma no Filozofu ielas līdz Tērvetes ielai, asfalta seguma atjaunošana un lietus ūdens kanalizācijas sūknētavas izbūve Projekta realizācija 19.10.2016. - 10.08.2017. Kopējās izmaksas 1 773 750,27 euro Tostarp Valsts budžeta dotācija 1 390 000,00 euro Būvuzraudzība  29 971,70 euro Autoruzraudzība 1 281,39 euro Būvprojekta izstrādātājs  SIA “3C” un SIA…