Satiksmes ierobežojumi Atmodas un Rūpniecības ielās

Sakarā ar asfaltēšanas darbiem 14. jūnijā Atmodas ielā posmā, no Dobeles šosejas līdz Filozofu ielai, īslaicīgi tiks ierobežota un slēgta satiksme ceļa pieslēgumos un nobrauktuvēs. Lūdzam sekot līdzi ceļazīmēm un satiksmes regulētāju norādījumiem, nepieciešamības gadījumā izmantojot citus norādītos piebraucamos ceļus. Darbu izpilde tiks veikta atbilstoši laikapstākļiem.

No 13. jūnija līdz 9. augustam aizliegta satiksme Atmodas ielas grants seguma posmā

Informējam, ka tiks aizliegta satiksme Atmodas ielas daļā ar grants segumu posmā no Bebru ceļa līdz Dambja ielai, Jelgavā, būvdarbu laikā – ūdenssaimniecības tīklu paplašināšana un rekonstrukcija, periodā no 2017. gada 13. jūnija plkst. 9.00 līdz 2017. gada 9. augustam plkst. 17.00, ievērojot saskaņoto Satiksmes organizācijas shēmu.

Par kuģošanas līdzekļu piestātnēm Driksas upē

Atgādinām, ka pašvaldības izveidotās kuģošanas līdzekļu piestātnes Driksas upē var izmantot, saņemot Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes “Pilsētsaimniecība” saskaņojumu (sīkāka informācija šeit).

Līdz 12. jūnijam iesniegumi par saskaņojumiem ir saņemti no trīs kuģošanas līdzekļu īpašniekiem un ir aizņemtas četras stāvvietas  – Nr.6A, Nr.6B, Nr.2A. Nr.2B.