Aspazijas ielas ietves un pieturvietas platformas seguma atjaunošana

Šonedēļ uzsākta Aspazijas ielas sabiedriskā transporta pieturvietas “Asteru iela” platformas un ietves seguma atjaunošana līdz krustojumam ar Asteru ielu. Plānots atjaunot bruģa segumu 192m2 apjomā ietvei. Darbus veic SIA “KULK” ikdienas uzturēšanas darbu ietvaros, paredzētais darbu veikšanas termiņš – 2019. gada 15. jūlijs.