Veiks bērnu rotaļu laukuma iekārtu nomaiņu Lielā ielā 15A (papildināts)

SIA “FIXMAN” veic bērnu rotaļu laukuma iekārtu nomaiņu Lielā ielā 15A. 2017. gada 4. oktobrī tika demontēts rotaļu komplekss “Vilcieniņš”, kas ir nolietojies, un 2017. gada 9. oktobrī un 10. oktobrī tiek uzstādīts jauns rotaļu komplekss ar slidkalniņu. Papildus tiks demontētas šūpoles, kas arī ir nolietojušās.

Raiņa ielas posmā no Pasta ielas līdz Pētera ielai darba dienās no 8.00 līdz 18.00 tiks ierobežots stāvēšanas ilgums

Informējam, ka saskaņā ar 2017.gada aprīļa Satiksmes kustības drošības komisijas lēmumu Raiņa ielas posmā no Pasta ielas līdz Pētera ielai tiks ierobežots stāvēšanas ilgums līdz 2 stundām darba dienās no plkst. 8.00 līdz plkst. 18.00. SIA “Mītavas Elektra” 2017.gada 4.oktobrī veic attiecīgo ceļa zīmju uzstādīšanu minētajā Raiņa ielas posmā.

Aizliegta satiksme Rubeņu ceļa posmā no Loka maģistrāles līdz pilsētas administratīvajai robežai

No 2017.gada 5.oktobra līdz 2017.gada 21.decembrim aizliegta satiksme Rubeņu ceļa posmā no Loka maģistrāles līdz pilsētas administratīvajai robežai.

Slēgta satiksme Rubeņu ceļa posmā 205 m no Loka maģistrāles. Apbraucamais ceļš visiem transporta līdzekļiem organizēts pa Loka maģistrāli, Langervaldes ielu un Meža ceļu.
Sabiedriskā transporta pieturas pārceltas ārpus ceļa darbu zonas uz Loka maģistrāli.

Suņu pastaigas laukuma būvniecība Ganību ielā

Informējam, ka 2017.gada 2.oktobrī uzsākti sagatavošanas darbi objektā „Suņu pastaigas laukuma būvniecība Ganību ielā Nr.50, Jelgavā”. Būvdarbu realizāciju veiks SIA “Alejas projekti”. Laukumu ierīkos kā divas iežogotas teritorijas, starp suņu pastaigu laukumiem tiks labiekārtots arī gājēju ceļš. Suņu pastaigu laukumā paredzēts uzstādīt suņu aktivitāšu iekārtu un divas dzīvnieku ekskrementu urnas. Būvdarbus plānots pabeigt novembrī.