Rīt pēc tehnoloģiskā pārtraukuma atsākas būvdarbi arī Neretas ielā un Prohorova ielā

Būvobjektā “Neretas ielas pārbūve, Prohorova ielas pārbūve un Garozas ielas posma pārbūve”, noslēdzoties tehnoloģiskajam pārtraukumam, rīt, 8. janvārī, atsāksies būvdarbi.

Neretas ielā būvnieks turpinās ielu apgaismojuma balstu un lietus ūdens kanalizācijas tīklu izbūvi. Prohorova ielā turpinās ietves bruģēšanas darbus.

Būvdarbi Neretas ielā un Prohorova ielā norisinās projekta “Tehniskās infrastruktūras sakārtošana uzņēmējdarbības attīstībai degradētajā teritorijā, 1.kārta” ietvaros.

Noslēgušies būvprojekta „Jelgavas lidlauka poldera dambja pārbūve plūdu draudu novēršanai” būvdarbi

Decembrī noslēgušies būvdarbi projekta „Jelgavas lidlauka poldera dambja pārbūve plūdu draudu novēršanai” ietvaros.
Būvdarbu  rezultātā veikta:
Būvdarbus veica SIA “VALKAS MELIORĀCIJA”. Kopējās izmaksas ir 3 342 216,93 euro, t.sk. Eiropas Reģionālā attīstības fonda atbalsta apjoms 1 814 750,00 euro, valsts budžeta dotācija pašvaldībām 80 062,50 euro un pašvaldības finansējums 1 447 404,43 euro.