Stacijas parkā rekonstruē apgaismojumu

Realizējot emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta līdzfinansētā projekta „Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana ar viedajām pilsētvides tehnoloģijām Jelgavā” aktivitātes, šonedēļ Stacijas parkā uzsākta apgaismojuma rekonstrukcija. Parkā tiks uzstādītas 37 jaunas parka tipa apgaismojuma laternas ar LED gaismekļiem, kuras būs aprīkotas ar gaismekļu kontrolieriem un vadības blokiem. Darbus veic SIA “A.C./D.C.” un tos plānots pabeigt novembrī.

Prohorova ielas posmam ieklāta pirmā asfaltbetona kārta

Turpinoties būvdarbiem objektā “Neretas ielas, Prohorova ielas un Garozas ielas posma pārbūve Jelgavā”, Prohorova ielas posmā no Emburgas ielas līdz Neretas ielai ieklāta pirmā asfaltbetona kārta.

Informējam, ka Prohorova ielas posms no Neretas ielas līdz Līču ielai no šodienas ir atvērts satiksmei!