Tiek veikta apgaismojumu laternu balstu nomaiņa Satiksmes ielā

Informējam, ka līdz 21. jūlijam Satiksmes ielā tiek veikti ielu apgaismojuma uzlabošanas darbi. Darbu ietvaros tiks nomainīti divi apgaismojuma balsti pie mājām Nr.24 un Nr.26, esošie kabeļa posmi, kā arī izvads no apgaismojuma vadības sadalnes (AVS). Pārbūves laikā apgaismes balsti tiks iznesti no gājēju ietves uz pieguļošo zaļo zonu. Darbu zonā gājēju kustība tiks slēgta.

No 19. līdz 22. jūlijam tiks ierobežota satiksme Raiņa ielā

Informējam, ka tik ierobežota satiksme Raiņa ielas posmā no Jēkaba ielas līdz Raiņa ielai 33, Jelgavā, slēdzot satiksmi vienā virzienā no Tērvetes ielas līdz Skolas ielai, būvdarbu laikā – gāzes komunikāciju pārbūves darbi, periodā no 19. jūlija plkst. 9.00 līdz 22. jūlijam plkst. 21.00, ievērojot saskaņotu Satiksmes organizācijas shēmu.