Lietuvas šosejā uzstādīta maksimālā ātruma ierobežojošā ceļa zīme 70 km/h

Lai uzlabotu satiksmes kustības drošību Lietuvas šosejā, 2017. gada 8. marta Satiksmes kustības drošības komisija nolēma samazināt braukšanas ātrumu pirms esošās Jelgavas pilsētas apdzīvotas vietas sākuma zīmes līdz 70 km/h, savlaicīgi liekot autovadītājiem samazināt braukšanas ātrumu, iebraucot Jelgavas pilsētā no Elejas puses.

20. aprīlī īslaicīgi slēgs Rūpniecības rotācijas apļa nobrauktuvi virzienā uz Rūpniecības ielu

Sakarā ar ūdensvada avārijas remontdarbiem 20. aprīlī no plkst. 18. līdz plkst. 24.00 slēgs Rūpniecības ielas rotācijas apļa nobrauktuvi virzienā uz Rūpniecības ielu. Apbraucamais ceļš organizēts pa Pasta ielu, Zirgu ielu un Mātera ielu. Sabiedriskā transporta kustība nodrošināta pa esošajiem maršrutiem.

Uzsākas asfaltbetona seguma bedrīšu remonts ar pilno tehnoloģiju

Iestājoties labvēlīgiem laikapstākļiem, no 20. aprīļa tiek uzsākti asfaltbetona ielu segumu bedrīšu remontdarbi pēc pilnās tehnoloģijas (bojāto vietu izfrēzēšana, remonta vietas apstrāde ar bitumena emulsiju). Tuvākie darbi plānoti Lielajā ielā, Lielās ielas posmā no Jāņa Čakstes bulvāra līdz Rīgas ielai un Rīgas ielā līdz Pērnavas ielai.