No 2018.gada 15.novembra līdz 2019.gada 15.maijam ierobežota satiksme Slokas ielā un 1.līnijā

Informējam, ka no 2018.gada 15.novembra līdz 2019.gada 15.maijam tiks ierobežota satiksme Slokas ielas posmā no Meiju ceļa līdz Uzvaras ielai un 1.līnijas posmā no Ganību ielas līdz Meiju ceļam, būvdarbu laikā – ūdens novades sistēmas sakārtošana, ievērojot saskaņotās Satiksmes organizācijas shēmas.

Satiksmes organizācija 11.novembra pasākumu laikā

Informējam, ka 2018.gada 11.novembrī sakarā ar Lāpu gājienu satiksme tiks organizēta saskaņā ar pievienoto shēmu. No plkst. 16.20 līdz plkst. 19.30 pakāpeniski tiks slēgta transporta kustība Lāpu gājiena laikā, virzoties pa gājiena maršrutu uz Stacijas parka pusi (gājiena maršruts: Lielā iela, Pasta iela līdz Stacijas ielas krustojumam, Stacijas iela, Stacijas parks, piemineklis Jelgavas atbrīvotājiem).

Līdz 30.novembrim aizliegta satiksme Egas ielā un ierobežota satiksme Sakņudārza ielā

Informējam, ka sakarā ar “Ūdensapgāde un kanalizācija Maija un Egas ielās, 12.posms” būvdarbiem līdz 30.novembrim tiks aizliegta satiksme Egas ielas posmā no Sakņudārza ielas līdz Mazajam ceļam un ierobežota satiksme Sakņudārza ielas posmā no Mazā ceļa līdz Egas ielai, ievērojot saskaņoto Satiksmes organizācijas shēmu.