Par ūdenszāļu pļaušanu pludmales zonās

Informējam, ka 12.jūlijā tiek uzsākta ūdenszāļu pļaušana Lielupes labā krasta pludmales zonā (Krasta ielā) un Lielupes kreisā krasta pludmales zonā (Pasta salā). Pļaušanas darbus veiks SIA “SB Transbulk” līdz 13.jūlijam.

Nopļautās Lielupes krasta līnijas radīs ērtu ūdens akvatorijas izmantošanu paredzētiem mērķiem – peldēšanai, pievilcīgāku rekreācijas zonu un tūrisma apskates objektu atpūtniekiem.