Aizliegta satiksme Platones, Sargu un Sila ielu posmos

Sakarā ar būvdarbiem projekta “Ūdensapgāde un kanalizācija Salnas, Vilces, Ķeguma, Ruļļu, Liepājas, Sargu, Platones, Vizbuļu, Lāču, Mednieku, Sila, Bišu, Loka ielās, 25.posms” ietvaros tiks aizliegta satiksme sekojošos ielu posmos:

ievērojot saskaņotās Satiksmes organizācijas shēmas.

Shēmu var palielināt šeit

Shēmu var palielināt šeit

Shēmu var palielināt šeit

Ierobežota satiksme Salnas, Vilces, Ķeguma, Ruļļu, Liepājas, Sargu, Platones, Vizbuļu, Lāču, Mednieku, Sila, Bišu, Loka ielās

No 18. oktobra līdz 30. novembrim tiks ierobežota satiksme pa posmiem no 50 m līdz 100 m:

būvdarbu laikā – Ūdensapgāde un kanalizācija Salnas, Vilces, Ķeguma, Ruļļu, Liepājas, Sargu, Platones, Vizbuļu, Lāču, Mednieku, Sila, Bišu, Loka ielās, 25.posms, ievērojot saskaņoto Satiksmes organizācijas shēmu.

Shēmu var palielināt šeit

Satiksmes organizācijas izmaiņas Loka maģistrāles posmā no Rīgas ielas līdz Aviācijas ielai

No 9. oktobra, turpinoties būvdarbiem objektā “Loka maģistrāles rekonstrukcija posmā no Kalnciema ceļa līdz Jelgavas pilsētas administratīvajai robežai”, izmaiņas satiksmes organizācijā Loka maģistrāles posmā no no Rīgas ielas līdz Aviācijas ielai. Lūdzam iedzīvotājus būt vērīgiem un ievērot izvietotos ceļu satiksmes organizācijas tehniskos līdzekļus.

Shēmu var palielināt šeit

Satiksmes organizācijas izmaiņas Loka maģistrāles posmā no Rīgas ielas virzienā uz Bērzu ceļu

No 9. oktobra, turpinoties būvdarbiem objektā “Loka maģistrāles rekonstrukcija posmā no Kalnciema ceļa līdz Jelgavas pilsētas administratīvajai robežai”, izmaiņas satiksmes organizācijā Loka maģistrāles posmā no Rīgas ielas virzienā uz Bērzu ceļu. Lūdzam iedzīvotājus būt vērīgiem un ievērot izvietotos ceļu satiksmes organizācijas tehniskos līdzekļus.

Shēmu var palielināt šeit