Romas ielā un Laimas ielā uzsākti ielu apgaismojuma rekonstrukcijas darbi

Informējam, ka 7. novembrī uzsākti ielu apgaismojuma rekonstrukcijas darbi Romas ielas posmā no Skuju ielas līdz Vēsmas ielai un Laimas ielā. Būvdarbu ietvaros paredzēta zemsprieguma kabeļa izbūve, jaunu apgaismes balstu un gaismekļu montāža. Darbus plānots veikt līdz 2017. gada 15. decembrim. Darbus veic SIA “Mītavas Elektra”.

Izbūvēts autotransporta stāvlaukums pie PII “Lācītis”

Informējam, ka pabeigti autotransporta stāvlaukuma būvniecības darbi pie Jelgavas pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes “Lācītis” Dobeles šosejā (Māras iela 2). Izbūvētas 16 autostāvvietas un 1 autostāvvieta cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Būvobjekta realizācijas ietvaros veica betona bruģakmens seguma stāvlaukuma izbūvi, nodrošinot lietus ūdens novadīšanu un gājēju ietves izbūvi gar stāvlaukumu.

No 6. līdz 17. novembrim aizliegta satiksme Dobeles ielas posmā un Mazā Dambja ielas posmā

Informējam, ka tiks aizliegta satiksme Dobeles ielas posmā no Mazā Dambja ielas līdz Vecpilsētas ielai un Mazā Dambja ielas posmā no Mazā Dambja ielas Nr.4 līdz Dobeles ielai, būvdarbu laikā – “Saimnieciski-fekālā kanalizācijas tīkla pārslēguma izbūve Mazā Dambja ielā, Jelgavā”, periodā no 6. novembra līdz 17. novembrim, ievērojot saskaņoto Satiksmes organizācijas shēmu.

Skautu ielā pie PII “Zīļuks” uzstādīts ātrumvalnis ar neregulētu gājēju pāreju

Informējam, ka saskaņā ar Satiksmes kustības drošības komisijas 2017. gada 12. aprīļa lēmumu, Skautu ielā pie pirmskolas izglītības iestādes “Zīļuks” ir izbūvēts ātrumvalnis ar neregulētu gājēju pāreju. Vēršam uzmanību, ka Skautu ielā ir samazināts atļautais braukšanas ātrums līdz 30km/h. Lūdzam autovadītājus būt vērīgiem.

Satiksmes ierobežojumi 11. novembra pasākumu norises laikā

2017. gada 11. oktobrī sakarā ar Lāpu gājienu satiksme tiks organizēta saskaņā ar pievienoto shēmu. No plkst. 16.45 līdz plkst. 18.00 pakāpeniski tiks slēgta transporta kustība Lāpu gājiena laikā, virzoties pa gājiena maršrutu uz Stacijas parka pusi (gājiena maršruts: Lielā iela, Pasta iela līdz Stacijas ielas krustojumam, Stacijas iela, Stacijas parks, piemineklis Jelgavas atbrīvotājiem).