Satiksmes ierobežojumi Atmodas un Rūpniecības ielās

Sakarā ar asfaltēšanas darbiem 14. jūnijā Atmodas ielā posmā, no Dobeles šosejas līdz Filozofu ielai, īslaicīgi tiks ierobežota un slēgta satiksme ceļa pieslēgumos un nobrauktuvēs. Lūdzam sekot līdzi ceļazīmēm un satiksmes regulētāju norādījumiem, nepieciešamības gadījumā izmantojot citus norādītos piebraucamos ceļus. Darbu izpilde tiks veikta atbilstoši laikapstākļiem.