Veikta Kalnciema un Bērzu ceļa grāvju posmu pārtīrīšana

Veicot ikdienas uzturēšanas darbus, februāra un marta mēnesī, Kalnciema ceļā no Nr.54 līdz Nr.78 (300m) un Bērzu ceļā no Rogu ceļa līdz Bērzu ceļam Nr.76 (130m), tika veikta grāvju posmu pārtīrīšana un bojāto caurteku atjaunošana. Kad uzlabosies laikapstākļi, tiks turpināti darbi Sprieguma ielā, kur plānots veikt caurteku skalošanu, lai uzlabotu lietus ūdens novadi.

Uzsākušies atsevišķu grants seguma ielu greiderēšanas darbi

2.martā Platones ielā tiek veikta nomaļu apauguma noņemšana un greiderēšana. Informējam, ka “Pilsētsaimniecība” speciālisti turpina apsekot ielu seguma stāvokli un, kļūstot sausākam, tiks greiderēti nākamie ceļu segumi: Kārklu ielā; Romas un Atmodas ielās; Strautu, Vecais, Bērzu, Klijēnu un Rogu ceļi; Bebru ceļa rajons; 1.līnija, 2.līnija, 3līnija un 5.līnija un citviet pilsētā.

Par pilsētas apstādījumos augošo koku vainagu veidošanu

Šonedēļ tiek uzsākta Jelgavas pilsētas apstādījumos augošo koku vainagu veidošana. Koku vainagu veidošana tiek veikta pilsētas apstādījumos esošajiem izaugušajiem kokiem ar mērķi izveidot veselus kokus ar vienmērīgu zarojumu un biezu lapotni. Tiem harmoniski jāiekļaujas ielu apstādījumos, vienlaicīgi ar savu klātbūtni netraucējot transporta kustībai un gājējiem.

2017. gadā koku vainagu veidošana ir plānota sekojošās ielās:

No 27. februāra līdz 31. augustam ierobežota satiksme Loka maģistrālē

Informējam, ka ir ierobežota satiksme Loka maģistrālē, posmā no Ziediņu ceļa līdz Rubeņu ceļam, Jelgavā, būvdarbu laikā –  tehnikas salona-servisa un noliktavas izbūve Ziediņu ceļā 3C, periodā no 2017. gada 27. februāra plkst. 8.00 līdz 2017. gada 31. augustam plkst. 18.00, ievērojot saskaņotās Satiksmes organizācijas shēmu.