Kuģošanas līdzekļu stāvvietu saskaņojums

Informējam, ka no 2018.gada 2.janvāra ir iespējams saņemt saskaņojumu pašvaldības kuģošanas līdzekļu stāvvietas izmantošanai .

Pasažieru kuģa īpašnieks vai viņa pilnvarota persona iesniedz JPPI “Pilsētsaimniecība” (Pulkveža Oskara Kalpaka iela 16A, Jelgava, LV-3001, tālrunis 63084470, e-pasts: pilsetsaimnieciba@pilsetsaimnieciba.jelgava.lviesniegumu, kurā norāda:Iesniegumam jāpievieno pilnvara, ja iesniegumu iesniedz īpašnieka pilnvarota persona. Vairāk informācijas šiet.