Gaismekļu nomaiņa Pasta salā

Turpinās veco ielas gaismekļu nomaiņa pret jaunās paaudzes LED gaismekļiem

Turpinās emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta līdzfinansētā projekta „Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana ar viedajām pilsētvides tehnoloģijām Jelgavā” aktivitātes “Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana ar viedajām pilsētvides tehnoloģijām Jelgavā” realizēšana. Šodien vecos ielas gaismekļus pret jaunās paaudzes LED gaismekļiem, kuri aprīkoti ar gaismekļu kontrolieriem un apgaismojuma attālinātās vadības sistēmas blokiem, uzsākts nomainīt Pasta salā.

Darbus veic SIA “Lucidus”.