Aizliegta satiksme Lapskalna ielas posmā no 3. jūnija līdz 25. augustam

No 3. jūnija līdz 25. augustam tiks aizliegta satiksme Lapskalna ielas posmā no Kazarmes ielas līdz Zvejnieku ielai, būvdarbu laikā – lietus un sadzīves kanalizācijas izbūve un seguma atajunošanas darbi, Jelgavā, ievērojot saskaņoto Satiksmes organizācijas shēmu.

Shēmu var palielināt šiet.