Turpinās būvdarbi objektā “Neretas ielas pārbūve, Jelgavā”

Turpinoties būvdarbiem objektā “Neretas ielas pārbūve, Jelgavā”, uzsākta lietus kanalizācijas attīrīšanas iekārtu izbūve pie Upes ielas (blakus Lielupes upei). Lietus attīrīšanas iekārtas paredz attīrīt lietus ūdeņus no piegulošās teritorijas, kuri tiks savākti pa jaunizbūvēto lietus kanalizācijas kolektoru Neretas ielā un pēc tam izvadīti Lielupes upē.

Ierobežota satiksme Elektrības un Akadēmijas ielā

No 19. līdz 31. augustam ierobežota satiksme Elektrības ielas posmā no Akadēmijas ielas līdz Raiņa ielai un no 16. līdz 21. septembrim ierobežota satiksme Elektrības ielas posmā no Elektrības ielas 6 līdz Elektrības ielai 8, būvdarbu laikā – 10kv, 20kv kabeļa izbūve, Jelgavā, ievērojot saskaņoto Satiksmes organizācijas shēmu.

Shēmu var palielināt šeit