Noslēgušies būvprojekta „Jelgavas lidlauka poldera dambja pārbūve plūdu draudu novēršanai” būvdarbi

Decembrī noslēgušies būvdarbi projekta „Jelgavas lidlauka poldera dambja pārbūve plūdu draudu novēršanai” ietvaros.
Būvdarbu  rezultātā veikta:
Būvdarbus veica SIA “VALKAS MELIORĀCIJA”. Kopējās izmaksas ir 3 342 216,93 euro, t.sk. Eiropas Reģionālā attīstības fonda atbalsta apjoms 1 814 750,00 euro, valsts budžeta dotācija pašvaldībām 80 062,50 euro un pašvaldības finansējums 1 447 404,43 euro.

Ar 2020.gada 1.janvāri būvniecības administratīvais process uzsākams elektroniski Būvniecības informācijas sistēmā

Vēršam uzmanību, ka sākot ar 2020.gada 1.janvāri ikvienam, kas vēlas būvēt no jauna vai pārbūvēt, būvniecības procesa dokumentāciju jāiesniedz ar Būvniecības informācijas sistēmas (turpmāk – BIS) starpniecību. Saskaņā ar Būvniecības likuma Pārejas noteikumu 21.punktu būvniecības procesa dokumentāciju varēs iesniegt tikai elektroniski BIS www.bis.gov.lv.