Turpinās būvdarbi objektā “Neretas ielas pārbūve, Jelgavā”

Turpinoties būvdarbiem objektā “Neretas ielas pārbūve, Jelgavā”, uzsākta lietus kanalizācijas attīrīšanas iekārtu izbūve pie Upes ielas (blakus Lielupes upei). Lietus attīrīšanas iekārtas paredz attīrīt lietus ūdeņus no piegulošās teritorijas, kuri tiks savākti pa jaunizbūvēto lietus kanalizācijas kolektoru Neretas ielā un pēc tam izvadīti Lielupes upē.