Ar 2020.gada 1.janvāri būvniecības administratīvais process uzsākams elektroniski Būvniecības informācijas sistēmā

Vēršam uzmanību, ka sākot ar 2020.gada 1.janvāri ikvienam, kas vēlas būvēt no jauna vai pārbūvēt, būvniecības procesa dokumentāciju jāiesniedz ar Būvniecības informācijas sistēmas (turpmāk – BIS) starpniecību. Saskaņā ar Būvniecības likuma Pārejas noteikumu 21.punktu būvniecības procesa dokumentāciju varēs iesniegt tikai elektroniski BIS www.bis.gov.lv.