Satiksmes izmaiņas pilsētas svētku laikā.

Satiksmes organizācija Jelgavas pilsētas svētku laikā

Jelgavas pilsētas svētku laikā noteikti satiksmes ierobežojumi pasākumu laikā

Slēgtie ielu posmi

Slēgts ielu posms

Lielā iela no Pasta ielas līdz Uzvaras ielai, tostarp sabiedriskajam transportam

Aizliegts novietot transportu stāvvietās ielu malās

Pasākumu apmeklētāji aicināti izmantot stāvlaukumus:

Plašāka informācija par Jelgavas pilsētas svētku pasākumu norisi pieejama tīmekļvietnē jelgava.lv.