Svētes iela, kolektora remontdarbi

Svētes ielā maina lietus ūdens kanalizācijas kolektoru

SIA “KULK” veic lietus ūdens kanalizācijas kolektora atjaunošanu Svētes ielā, posmā no Pasta ielas līdz Svētes ielai Nr. 9. Esošais keramiskais kolektors ir bojāts, līdz ar to nepieciešams kolektora remonts.

Lai lietus laikā nodrošinātu lielāku ūdens ieplūdi kolektorā, plānots veikt kolektora skataku augšdaļu nomaiņu, kā arī atjaunot brauktuves segumu remontdarbu zonā.

Darbus plānots paveikt augustā.

Rotaļu laukums Loka maģistrālē 5

Loka maģistrāles 5 rotaļu laukumā turpinās iekārtu nomaiņa; laukuma slēgtajā daļā jāievēro drošības pasākumi

Bērnu rotaļu laukumā Loka maģistrālē 5 turpinās rotaļu iekārtu nomaiņa. Atgādinām, ka rotaļu laukums daļēji ir slēgts un iekļūšana ar žogu norobežotajā daļā ir aizliegta. Vēršam uzmanību un lūdzam vecākus pieskatīt bērnus, rūpēties par bērnu drošību, atrodoties būvdarbu zonas tuvumā, un nepieļaut bērnu iekļūšanu laukuma norobežotajā daļā!