Alunāna parka apgaismojuma balsts ar gaismekli

Alunāna parks izgaismots ar jauniem gaismekļiem

Beigušies apgaismojuma pārbūves darbi Alunāna parkā. Nomainīti 20 vecie parka apgaismojuma balsti un gaismekļi, izbūvēta kabeļu līnija un 23 jauni apgaismojuma balsti ar ekonomiskajiem LED gaismekļiem.

Izbūvējot trīs jaunus papildu balstus, parks tiek izgaismots arī vietā, kur iepriekš gaisma tumšajā diennakts laikā bija nepietiekama. Parka apgaismojumu ierīkoja SIA “DEREX”.