Aspazijas ielas un Asteru ielas krustojums

Aspazijas un Asteru ielu krustojumā uzlabos redzamību un satiksmes drošību

Lai uzlabotu redzamību krustojumā un uzlabotu gājēju drošību, šķērsojot ielu diennakts tumšajā laikā, šodien uzsākta ielu apgaismojuma pārbūve Aspazijas ielas un Asteru ielas krustojumā.

Krustojumā tiks izbūvēta 268 m gara kabeļa līnija, uzstādīti 8 jauni apgaismojuma balsti un 10 gaismekļi, kas izgaismos krustojumu un gājēju pārejas. Darbus veic SIA „A.C./D.C.”.

Aspazijas ielas un Asteru ielas krustojums

Ierobežota satiksme Aspazijas ielā

No 28. oktobra plkst. 09.00 līdz 28. oktobrim plkst. 16.00 ierobežota satiksme Aspazijas ielā, posmā no Asteru ielas līdz Aspazijas ielai Nr. 29B, būvdarbu laikā – ielu apgaismojuma izbūve, tranšejas rakšana, ievērojot saskaņoto Satiksmes organizācijas shēmu.

Informāciju sagatavoja Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde “Pilsētsaimniecība”, kontakttālrunis 63048619.

Lielā iela

Turpinās veco ielas gaismekļu nomaiņa pret jaunās paaudzes LED gaismekļiem

Turpinot realizēt emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta līdzfinansētā projekta „Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana ar viedajām pilsētvides tehnoloģijām Jelgavā” aktivitātes “Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana ar viedajām pilsētvides tehnoloģijām Jelgavā”, šonedēļ uzsākta veco ielas gaismekļu nomaiņa pret jaunās paaudzes LED gaismekļiem, kuri aprīkoti ar gaismekļu kontrolieriem un apgaismojuma attālinātās vadības sistēmas blokiem:

Darbus veic SIA “Lucidus”.

Lielupes labā krasta peldvieta

Viena pārģērbšanās kabīne Lielupes labā krasta pludmalē tiks atstāta arī uz ziemas sezonu

Atbalstot ziemas peldētāju lūgumus, šogad Lielupes labā krasta peldvietā uz ziemas sezonu tiks atstāta viena pārģērbšanās kabīne. Kā arī pretējā krasta Pasta salas peldvietā tāpat kā pagājušogad vaļā paliks viena no pastāvīgajām ģērbtuvēm.

Lielupes labā krasta peldvietas inventārs – soliņi, rotaļu ierīces, informatīvais stends, riteņu turētāji, pārējās pārģērbšanās kabīnes, tiks aizvests, sākoties pastāvīgam salam.

Alunāna parka apgaismojuma balsts ar gaismekli

Alunāna parks izgaismots ar jauniem gaismekļiem

Beigušies apgaismojuma pārbūves darbi Alunāna parkā. Nomainīti 20 vecie parka apgaismojuma balsti un gaismekļi, izbūvēta kabeļu līnija un 23 jauni apgaismojuma balsti ar ekonomiskajiem LED gaismekļiem.

Izbūvējot trīs jaunus papildu balstus, parks tiek izgaismots arī vietā, kur iepriekš gaisma tumšajā diennakts laikā bija nepietiekama. Parka apgaismojumu ierīkoja SIA “DEREX”.