Satiksmes organizācijas izmaiņas Vītolu ceļā un Būriņu ceļā

No 5. oktobra izmaiņas satiksmes organizācijā Vītolu ceļā un Būriņu ceļā. Satiksmei ir atvērts jaunais tilts pār Svētes upi Būriņu ceļā un atvērts arī uzbērtais Vītolu ceļa posms no caurtekas/regulatora līdz Miezītes ceļam. Vienlaikus ir uzsākti caurtekas pārbūves darbi pār novadgrāvi Būriņu ceļā, kur slēgta satiksme Būriņu ceļa posmā no Sniega ielas līdz Vītolu ceļam.

Peldvietas tiek gatavotas ziemas sezonai

Saskaņā ar Ūdens apsaimniekošanas likumu 15. septembrī beidzas oficiālā pludmales peldsezona, līdz ar to ir uzsākti un turpinās peldvietu sagatavošanas darbi ziemas sezonai – Lielupes labā krasta un Pasta salas pludmales zonās tiek noņemtas ūdens bojas, bonas, ģērbtuves, rotaļu ierīces un arī tualetes Lielupes labajā krastā. Darbu beiguši arī Jelgavas pilsētas pašvaldības policijas Glābšanas dienesta darbinieki.

Malkas ceļa posmā slēgta satiksme

No 4. oktobra līdz 9. oktobrim slēgta satiksme Malkas ceļā no Malkas ceļa Nr.8 līdz Žagaru ceļam un no 7. oktobra līdz 30. novembrim Malkas ceļa posmā no Žagaru ceļa līdz Dobeles šosejai ūdensapgādes un kanalizācijas ierīkošanas darbu laikā Žagaru, Zīles, Malkas un Vangaļu ceļos, ievērojot saskaņoto Satiksmes organizācijas shēmu.

Shēmu var palielināt šeit.