Pludmales gatavošana sezonai, ūdenslīdēji attīra gultni no sanesumiem un lauskām

Peldvietu gultni attīra no sanesumiem un lauskām

Gatavojoties peldsezonai SIA “SB Transbulk” ūdenslīdēji 26. aprīlī veica gultnes tīrīšanas darbus Pasta salas un Lielupes labā krasta pludmalēs. Gultne ir attīrīta no akmeņiem, kokiem, sanesumiem un stikla pudelēm vai lauskām.

Līdz 15. maijam pludmalēs tiks veikta smilšu papildināšana un ecēšana, soliņu, veloturētāju, atkritumu urnu uzstādīšana, sagatavojot pludmales peldsezonai.

Ielu tirdzniecības vietas Satiksmes ielā

Izmaiņas pašvaldības apsaimniekotajās ielu tirdzniecības vietās

Veicot ielu tirdzniecības vietu apsekošanu Jelgavā, secināts, ka daļa no tām tiek izmantotas reti vai netiek izmantotas nemaz. Tāpēc, pamatojoties uz Jelgavas pašvaldības Zemes lietu komisijas lēmumu, Iestāde daļu tirdzniecības vietu demontēs, bet citviet samazinās to skaitu.

Ielu tirdzniecības vietu demontāžu un viena tirdzniecības galda uzstādīšanu pie ieejas vārtiem Meža kapsētā tiks veikta šonedēļ.