Lielupes labā krasta peldvieta

Beigusies oficiālā pludmales peldsezona

Šodien abās Lielupes peldvietās – labā krasta un Pasta salas –, tiek noņemtas un aizvestas glābēju mājas, pārvietojamās tualetes un bojas. 15. septembrī līdz ar oficiālo pludmales peldsezonas noslēgšanos beidzas arī glābēju darbs. Pārējais peldvietu aprīkojums (rotaļu iekārtas, ģērbtuves, soliņi) tiks atstāts un noņemts pakāpeniski, iestājoties aukstākam laikam.