Ozolu ceļa grāvis

Pārtīra grāvju sistēmu Ozolu ceļā, Ganību ielā un Ošu ceļā

Ozolu ceļa, Ganību ielas un Ošu ceļa posmos tiek veikta ūdens noteces uzlabošana, pārtīrot maģistrālos novadgrāvjus, un, nomainot caurteku pār Ganību ielu. Pēc darbu veikšanas būs vērojams ūdens līmeņa samazinājums ceļam un īpašumiem piegulošajos grāvjos. Kā arī būs iespēja atrisināt grāvju noteci Ošu ceļa un Ozolu ceļa krustojumā.