Aicinām iestādes pakalpojumus pieprasīt un saņemt attālināti (precizēts)

Ņemot vērā šī brīža situāciju pasaulē un valstī, kad noteikti epidemioloģiskās drošības un citi pasākumi ar mērķi ierobežot Covid-19 izplatību ārkārtējās situācijas spēkā esamības laikā, kas jāievēro ikvienam Latvijas iedzīvotājam, aicinām izmantot iespēju klātienes pakalpojumus saņemt attālināti.

Aicinām iesniegumus, pakalpojumu pieprasījumus un dokumentus iesniegt, izmantojot elektronisko pastu, tiešsaistes saziņu, sociālos tīklus un elektroniskās sistēmas!