Satiksmes organizācijas shēma Institūta ielā

Satiksmes slēgšana Institūta ielā

Pagarināts termiņš satiksmes slēgšanai Institūta ielā, posmā no Zāļu ielas līdz Rīgas ielai, būvdarbu laikā – ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu izbūve, ievērojot saskaņoto Satiksmes organizācijas shēmu. Satiksme būs slēgta līdz 5. martam.

Informāciju sagatavoja Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde “Pilsētsaimniecība”, kontakttālrunis 63084470.