Aizliegta satiksme no 1.augusta līdz 30.oktobrim Grīvas ielas posmā, no 1.augusta līdz 30.novembrim Dūņu ielas posmā, Smilgu ielas posmā, Sniega ielas posmā, Līgas ielas posmā

Informējam, ka no 2018.gada 1.augusta līdz 30.oktobrim tiks aizliegta satiksme Grīvas ielas posmā no Stiebru ielas līdz Grīvas ielai 9.

No  2018.gada 1.augusta līdz 30.novembrim  tiks aizliegta satiksme:

būvdarbu laikā “Ūdensapgāde un kanalizācija Stiebru, Smilgu, Sniega, Līgas, Niedru, Gārņu, Grīvas, Laipu un Dūņu ielās, 10.posms”, ievērojot saskaņotās Satiksmes organizācijas shēmas.