No 20.septembra līdz 29.septembrim aizliegta satiksme Lazdu ielas posmā

Informējam, ka tiks aizliegta satiksme gāzes vada sadales un pievada izbūves laikā, Lazdu ielas posmā no Lazdu ielas Nr.2 līdz Lazdu ielai Nr.10, Jelgavā, periodā no 20. septembra līdz 29. septembrim, ievērojot saskaņoto Satiksmes organizācijas shēmu, kā arī informējot nekustamo īpašumu īpašniekus par būvdarbu izpildes laiku un braukšanas apgrūtinājumiem piekļuvei nekustamajiem īpašumiem.

Garozas ielas nomales paplašināšana gājēju pārvietošanās uzlabošanai

Garozas ielas posmā no Brīvības bulvāra līdz Rīgas ielai privātmāju pusē veikta ielas nomales paplašināšana, melnzemes noņemšanas darbi, izveidots gājēju ceļš no nesaistītu minerālmateriālu maisījuma 1,5 metru platumā, uzlabojot lietus ūdens novadīšanu no brauktuves, gājēju pārvietošanos un satiksmes drošību. Darbus veic SIA “KULK”, tos plānots pabeigt līdz 2017. gada 22. septembrim.