Uzsākti būvdarbi projekta “Lietus kanalizācijas sistēmas pārbūve Jelgavā, Platones, Sargu, Ķeguma ielās” 1.posma ietvaros

Projekta “Lietus kanalizācijas sistēmas pārbūve Jelgavā, Platones, Sargu, Ķeguma ielās” 1.posma ietvaros tiks veikta caurteku un grāvju izbūve Ķeguma ielas posmā no Sila ielas līdz Liepājas ielai un Platones ielas posmā no Nr.101 līdz Nr.87a. Būvdarbu laikā norādītajos ielu posmos satiksme tiks organizēta vienā braukšanas joslā. Darbus plānots pabeigt līdz 2017. gada 29. septembrim.