No 27. septembra līdz 30. septembrim aizliegta satiksme Dobeles ielas posmā

Informējam, ka tiks aizliegta satiksme būvdarbu laikā – lietus ūdens kanalizācijas kolektora remontdabi, Dobeles ielas posmā no Dobeles ielas 62A līdz Vecpilsētas ielai, Jelgavā, periodā no 2017. gada 27. septembra plkst. 09.00 līdz 2017. gada 30. septembrim plkst. 17.00, ievērojot saskaņoto Satiksmes organizācijas shēmu.

Ganību ielas posmā uzstādītas pagaidu ātrumu ierobežojošās ceļa zīmes – 30 km/h

Informējam, ka sakarā ar būvdarbiem līdz 2017. gada 30. septembrim Ganību ielas posmā no Dobeles ielas līdz Kazarmes ielai papildus iepriekš saskaņotajai satiksmes kustības shēmai ir uzstādītas papildus ceļa zīmes ar braukšanas ātruma ierobežojumu līdz 30 km/h. Lūdzam iedzīvotājus būt uzmanīgiem un ievērot uzstādītās ātruma ierobežojošās zīmes!

Meža kapu teritorijas paplašināšana Bauskas ielā 12C, Jelgavā

Bauskas ielā 12C, Jelgavā veikta Meža kapu teritorijas paplašināšana. Projekta realizācijas ietvaros tika veikta iztrūkstošās grunts pievešana un izlīdzināšana, drenāžas aku un tīklu izbūve un uzstādītas ūdens ņemšanas vietas akas. Veikti arī labiekārtošanas darbi – celiņu un brauktuves izveide, iestādīti koki un košumkrūmi un izveidotas zaļās zonas. Meža kapsētas paplašināšanu plānots turpināt arī nākotnē.

No 20.septembra līdz 29.septembrim aizliegta satiksme Lazdu ielas posmā

Informējam, ka tiks aizliegta satiksme gāzes vada sadales un pievada izbūves laikā, Lazdu ielas posmā no Lazdu ielas Nr.2 līdz Lazdu ielai Nr.10, Jelgavā, periodā no 20. septembra līdz 29. septembrim, ievērojot saskaņoto Satiksmes organizācijas shēmu, kā arī informējot nekustamo īpašumu īpašniekus par būvdarbu izpildes laiku un braukšanas apgrūtinājumiem piekļuvei nekustamajiem īpašumiem.

Garozas ielas nomales paplašināšana gājēju pārvietošanās uzlabošanai

Garozas ielas posmā no Brīvības bulvāra līdz Rīgas ielai privātmāju pusē veikta ielas nomales paplašināšana, melnzemes noņemšanas darbi, izveidots gājēju ceļš no nesaistītu minerālmateriālu maisījuma 1,5 metru platumā, uzlabojot lietus ūdens novadīšanu no brauktuves, gājēju pārvietošanos un satiksmes drošību. Darbus veic SIA “KULK”, tos plānots pabeigt līdz 2017. gada 22. septembrim.

Uzsākti būvdarbi objektā “Rubeņu ceļa posma, no Loka maģistrāles līdz pilsētas administratīvajai robežai, pārbūve”

Rubeņu ceļā posmā no Loka maģistrāles līdz pilsētas administratīvajai robežai sākti asfalta seguma frēzēšanas darbi un ūdensvada cauruļu metināšanas darbi. Darbus veic būvuzņēmējs SIA “Ceļu būvniecības sabiedrība “IGATE””. Nākamnedēļ būvuzņēmējs turpinās ūdensvada cauruļvada izbūvi.

Informējam, ka objektā darbojas satiksmes ierobežojumi, un lūdzam autovadītājiem ievērot izvietotos satiksmes organizēšanas tehniskos līdzekļus.