Tiek veikta apgaismojumu laternu balstu nomaiņa Satiksmes ielā

Informējam, ka līdz 21. jūlijam Satiksmes ielā tiek veikti ielu apgaismojuma uzlabošanas darbi. Darbu ietvaros tiks nomainīti divi apgaismojuma balsti pie mājām Nr.24 un Nr.26, esošie kabeļa posmi, kā arī izvads no apgaismojuma vadības sadalnes (AVS). Pārbūves laikā apgaismes balsti tiks iznesti no gājēju ietves uz pieguļošo zaļo zonu. Darbu zonā gājēju kustība tiks slēgta.