Turpinās darbi būvobjektā “Meža kapu teritorijas paplašināšana Bauskas ielā 12C, Jelgavā” 2.kārta

Atsākas būvdarbi objektā “Meža kapu teritorijas paplašināšana Bauskas ielā 12C, Jelgavā” 2.kārta. Būvdarbu laikā veiks smilts pamatnes un apbēruma ierīkošanu, drenāžas cauruļu izbūvi, grants seguma celiņu izbūvi, saimnieciskās ūdens ņemšanas akas izbūvi, labiekārtojuma elementu izstādīšanu, koku un krūmu stādīšanu un teritorijas apzaļumošanu.

Darbus plānots pabeigt 3 mēnešu laikā.