No 25. līdz 29. augustam tiks ierobežota satiksme Pasta ielā

No 2016. gada 25. līdz 29. augustam apakšzemes komunikāciju remontdarbu zonā Pasta ielā tiks ierobežota satiksmes un transporta kustība tiks nodrošināta pa labo malējo joslu. Pa vienu joslu tiks atjaunota izbraukšana no Svētes ielas uz Pasta ielu. Ceļa darbu zonā Pasta ielas kreisajā pusē transporta līdzekļiem aizliegts apstāties un stāvēt. Gājēju kustība nodrošināta pa Pasta ielas ietvēm. Skatīt shēmu.

No 22. līdz 24. augustam tiks slēgta satiksme Pasta ielā

Informējam, ka no 2016. gada 22. līdz 24. augustam tiks veikti būvdarbi lietus ūdens kanalizācijas akas nomaiņai Pasta un Svētes ielas krustojumā. Tiks slēgta transporta kustība Pasta ielas posmā no Svētes ielas izbrauktuves uz Pasta ielu līdz iebrauktuvei uz Pasta iela Nr. 28 un Svētes ielas izbrauktuve uz Pasta ielu. Transporta kustība pirms krustojuma ar Svētes ielu notiks pa labo malējo joslu virzienā uz Svētes ielu. Apbraucamais ceļš visiem transporta līdzekļiem organizēts pa Svētes ielu - Mātera ielu - Raiņa ielu līdz Pasta ielai. Piekļūšana Pasta ielas Nr.28 pagalmam iespējama no Raiņa ielas pa iebraucamo ceļu pie ēkas Nr.43 un 45. Gājēju kustība nodrošināta pa Pasta ielas ietvēm. Darbus veiks SIA "KULK". Skatīt shēmu.

Dobeles ielā turpinās ūdensvada remontdarbi

Informējam, ka no 2016. gada 1. augusta līdz 31. augustam tiek veikti ūdensvada remontdarbi darbi Dobeles ielā, satiksmei būs slēgts Dobeles ielas posms no Uzvaras ielas līdz Pasta/Blaumaņa ielai. Apbraucamais ceļš transportlīdzekļiem un sabiedriskajam transportam organizēts pa Uzvaras ielu, Ausekļa ielu un Blaumaņa ielu, kā arī var izmantot arī Lapskalna ielu. Uzvaras ielā pirms Dobeles ielas slēgta kreisā braukšanas josla. Gājēju kustība nodrošināta gar ceļa darbu zonu pa esošajām ietvēm.