Aktuālie darbi JPPI “Pilsētsaimniecība” no 4. jūlija līdz 8. jūlijam

Putnu ielas uzbēršana ar drupināto granti.

Gājēju ceļa atjaunošana Katoļa ielā 7.

Vaļņu ielas brauktuves atjaunošana ar kalto bruģi.Pilsētas zaļo zonu pļaušana.

Zālāja miglošana piemiņas vietā Aviācijas ielā.Koku sauso zaru izzāģēšana:

  • Kungu ielā,
  • Raiņa parkā,
  • Dambja ielā
  • Pasta salā,
  • Zāļu ielā,
  • Druvas ielā
  • Rīgas ielā.

Par piešķirto pašvaldības līdzfinansējumu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai

Pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanas izvērtēšanas komisija 2016. gada 8. jūnijā pieņēma lēmumu par Jelgavas pilsētas pašvaldības līdzfinansējuma (kopā 17603,28 euro) piešķiršanu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai trīs pieteikumu iesniedzējiem

Par satiksmes organizāciju Asteru ielā

Informējam, ka no 2016. gada 4. līdz 11. jūlijam SIA „Jelgavas Ūdens” veic saimnieciskās kanalizācijas avārijas remonta darbus, kuru laikā tiks slēgta satiksme Asteru ielas posmā no Aspazijas ielas līdz Asteru ielas Nr.14A iebrauktuvei. Apbraucamais ceļš organizēts pa Aspazijas ielu, Dobeles šoseju un Atmodas ielu, kā arī Dambja ielu. Sabiedriskais transports slēgto Asteru ielas posmu apbrauks pa Aspazijas ielu, Dobeles šoseju un Atmodas ielu. Esošā pietura Asteru ielā tiks slēgta, pagaidu pietura tiks uzstādīta Atmodas ielā pie krustojuma ar Asteru ielu. Gājēju kustība tiks nodrošināta gar remontdarbu zonu. Skatīt pievienoto shēmu.