Informācija par ielu uzturēšanu ziemas sezonā Jelgavā

Jelgavas pilsētas pašvaldības ielas un ceļi tiek uzturētās saskaņā ar MK noteikumi Nr.224 "Noteikumi par valsts un pašvaldību autoceļu ikdienas uzturēšanas prasībām un to izpildes kontroli" un “Ielu un ceļu ikdienas uzturēšanas darbu tehniskām specifikācijām” Pilsētas ielas ir sadalītas četrās uzturēšanas klasēs. Jelgavas pilsētas ielu brauktuves ziemas periodā tiek kaisītas ar mitrās sāls maisījumu un…

Aktīvā nodarbinātības pasākuma „Algoti pagaidu sabiedriskie darbi” Nr.2APSD-23-2016 īstenošana 2016. gadā

Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādē „Pilsētsaimniecība” pamatojoties uz 2016. gada 8. janvārī noslēgto līgumu „Par aktīvā nodarbinātības pasākuma „Algoti pagaidu sabiedriskie darbi” īstenošanu” Nr.2APSD-23-2016 ar Nodarbinātības valsts aģentūru no 2016. gada 18. janvāra Jelgavas pilsētas pašvaldībā uzsāk Aktīvās nodarbinātības pasākumu „Algotie pagaidu sabiedriskie darbi pašvaldībās” īstenošanu.