Mājas (istabas) dzīvnieku reģistrēšana līdz 2017.gada 1.janvārim

Atgādinām, ka saskaņā ar Ministru kabineta 2011. gada 21. jūnija noteikumiem Nr.491 “Mājas, istabas dzīvnieku reģistrācijas kārtība” ar 2017. gada 1. janvāri sunim, kas sasniedzis sešu mēnešu vecumu, obligāti jābūt apzīmētam ar mikroshēmu un reģistrētam valsts vienotajā datubāzē (Lauksaimniecības datu centra informācijas sistēma).