Ikdienas ceļu un ielu uzturēšanas aktualitātes 2014

JPPI “Pilsētsaimniecība” informē, ka saskaņā ar 2014.gada ielu uzbēršanas plānu ar otrreiz izmantojamajiem materiāliem (šķembām un frēzēto asfaltu), paredzēts uzbērt sekojošas ielas: Nameja ielas, Graudu ielas, Riekstu ceļa, Rogu ceļa posma no Bērzu ceļa līdz mežam, Kadiķu ceļa, Kļavu ceļa, Sieramuižas rajona, Būriņu ceļa un Lediņu ceļa rajona šķērsielas...