Otrdiena, 1. decembris 23:52
Šodien vārda dienas svin: Arnolds, Emanuels
Gaisa t° 3.4 C°
Lielupē
Ūdens t° 2 C°
Ūdens līm.0.97m
Svētē
Ūdens t° 4 C°
Ūdens līm.0.56m
ZRR
Redzamība: 2000 m
Nokrišņi: bez nokrišņiem
ZRR vējš 3.79 m/s
mērījums 01.12.2015. 23:49
Iepriekšējos gados paveiktais (2010. gads)
Hidrotehniskās būves

Lielupes gultnes tīrīšana un Lielupes labā krasta aizsargdambja (posmā no dzelzceļa tilta līdz Rīgas ielai) atjaunošana un labiekārtošana -„Pilsētsaimniecība" veic būvprojekta realizācijas vadību.

Objekta izbūve uzsākta 2009. gada jūlijā, nodošana ekspluatācijā saskaņā ar līgumu 2011.gada 15. februāris. Darbus veic Konsorcijs „Koger un Partneri".

Projekta „Lielupes Gultnes tīrīšana un Lielupes labā krasta aizsargdambja posmā no dzelzceļa tilta līdz Rīgas ielai atjaunošana" izbūve veikta Eiropas lauksaimniecības garantijas fonda Cukura rūpniecības restrukturizācijas fonda līdzfinansētā pasākuma „Valsts un Eiropas Savienības atbalsts cukura rūpniecības restrukturizācijas skartajam reģionam" ietvaros veikti sekojoši darbi:

– Lielupes gultnes tīrīšana un gultnes padziļināšana gar labo krastu augšpus Pasta salai;
– Uzbūvēts aizsargdambis posmā no Rīgas ielas līdz dzelzceļa tiltam;

– Izbūvēti: lietus kanalizācijas tīklu škērsojumi, ūdensvada šķērsojums, elektrolīnijas šķērsojums un gāzes vada škērsojuma izolācijas nomaiņa.
– Izbūvēta labiekārtota gājēju promenāde ar apgaismojumu, apstādījumiem, atpūtas soliņiem un noejās trepēm uz laukakmeņu ceļu krasta zonā;
– Nolīdzināta krasta zona, iesēts zālājs un ar laukakmeņiem nostiprināta Lielupes ūdens līnijas saskares josla ar zālāju;

– Izveidota pludmales zona, kurā uzstādīta rotaļu ierīce un laivu piestātnes zona.
– Izveidots skatu laukums ar soliņiem un apstādījumiem uz bijušās ūdens ņemšanas akas.

Izbūvētie ūdens un lietus kanalizācijas tīkli, gūlijas 4184.29 LVL

– Ziediņu ceļš 1 - jauna ūdensvada DN110 140m izbūve - 3784,29 LVL
– Pasta ielā 38 pie bērnudārza - gūlijas izbūve – 400 LVL

Lietus ūdens kanalizācijas ikdienas uzturēšanas darbi 90739.00 LVL

Akas – remontdarbi:

– aku vāku nomaiņa vai uzlikšana 25 gab.- 2778,61 LVL;
– dzelzsbetona pamatnes uzstādīšana 18 gab. - 901,26 LVL;
– kanalizācijas akas pārsedzes nomaiņa 16 gab. – 2292,90 LVL;
– aku vāku augstuma regulēšana 23 gab. - 1295,59 LVL;
– ir atremontētas 15 akas - 2451 LVL.

Lietus ūdens uztvērējakas (gūlijās):

– gūlijas augstuma regulēšana 12 gab. - 607,68 LVL;
– gūlijas demontāža 3 gab. - 182,67 LVL;
– restes uzlikšana 25 gab. – 1301,86 LVL;
– jauno gūliju izbūve 6 gab. - 1284,30 LVL;
– ikdienas gūliju tīrīšana 791 gab. – 5041,07 LVL;
– no sniega attīrītas gūlijās 675 gab. – 6519,55 LVL;
– ir atremontētas 8 gūlijas - 1689,84 LVL.

Lietus kanalizācijas cauruļvadu nomaiņa:

– lietus kanalizācijas cauruļvada nomaiņa vai izbūve PP DN 250 mm 66,50m - 6080 LVL;
– Lietuvas šosejas kolektora nomaiņa 49m DN250 - 9426,50 LVL.

Caurteku apsaimniekošana

– Caurteku skalošanas darbi 7618 LVL;
– Caurteku izbūve 222,8 m 19918,92 LVL;
– Caurtekas demontāža DN 300 (11m) un DN1000 (6m):767,19 LVL;
– Caurteku nomaiņa, izbūve
   DN 300 (171,80m) -14515,38 LVL,
   DN500 (25m) - 2939,25 LVL,
   DN1000 (9m) - 2464,29 LVL

Avārijas vietu aprīkošana - 29 gab. - 663,52 LVL

Pretplūdu pasākumi 57820 LVL

Pavasarī un rudenī veikti nepieciešami pretplūdu pasākumi: sagatavošanas darbi, pretplūdu caurteku un kolektoru apsekošana, nosprostošana, diennakts dežūras, ceļa barjeru un zīmju uzstādīšana, ūdens sūknēšana no applūdušām teritorijām, sūkņu noma un citi darbi, kurus pildīja plūdu laikā 13946.38 LVL.
Ūdens atsūknēšanas darbi no applūdušām teritorijām veikti Rūpniecības ielas rajonā (Smilšu, E.Dārziņa, Riņķa, Augstkalnes, Nākotnes ielās, Bebru ceļā), Ērļu ielā, Viskaļu ielas rajonā (Platones-Loka-Vizbuļu ielās), Pārlielupē (Cukura-Ziedoņa-Veco Strēlnieku ielās), kā arī iekšpagalmos: Katoļu ielas 17, Meiju c. 30, Jāņa iela 3.
Vairākās applūdušās ielās tika slēgta satiksme: Miezītes ceļš, Bāra, Būriņu ceļos, 6.līnija, Bumbieru ceļš, Pilssalas iela, Upes iela, Sieramuižas rajons, Kārniņi, Romas iela, Straumes iela, Būriņu dārzu rajons.
Tika noslēgts datu sniegšana no Latvijas vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas dienesta 24,56 LVL.
Papildus veikti pasākumi: Atmodas un Meiju c. Krustojumā, Dzirnavu un Lietuvas šos. krustojumā, Zemgales prospektā 6 izbūvētās pagaidu elektro pieslēgumi sūkņiem, Caurteku nosprostošanas, ceļa barjeru un zīmju uzstādīšana, ūdens sūknēšana no applūdušām teritorijām, sūkņu noma un citi darbi, kurus pildīja plūdu laikā no 18.02. līdz 06.04.2010. 18256,44 LVL.
Veikti plūdu laikā radīto postījumu, izskalojumu atjaunošanas darbi: iegruvumu likvidēšana (Iebrucis Jāņa kolektors, D1200, 30 m) Zemgales prospekta iekšpagalmā 7599,28 LVL, salūzta koka novākšana J.Čakstes bulvārī, Būriņu ceļa caurtekas izskalojuma aizbēršana, ielu izskalojumu likvidēšanas darbi (Būriņu, Vītolu, Bāra ceļos, Sniega ielā, 6.un 5.līnijās, Rogu ceļā, Straumes ielā) 11003,50 LVL
Kā arī tika veikti asfaltēto ielu remontdarbi (seguma atjaunošana, bedrīšu remonts) 6.līnijā, Kārniņu ceļā, Staļģenes ielā 6864,33 LVL.

Pilsētas tiltu un pārvadu uzturēšana 11826 LVL

– Straumes, Spāru, Bāra tilta koka klāju atjaunošana,
– Lielupes tilta balsta remonts,
– Miera ielas tilta ledgrieža remonts,
– Pilssalas tilta seguma atjaunošana).

Sūknētavu uzturēšana 26417 LVL, sūknētavu elektrības patēriņš ir 3279 LVL

Ikdienā Jelgavas pilsētas lietus ūdens kanalizācijas sūknētavu (Tērvetes, Ziediņu, Rūpniecības, Kameņu, Slokas, Aviācijas un Uzvaras parka) apkalpošanā izlietots 18113 LVL.
Sūkņu profilaktisko apkopes un aprīkojuma remontdarbos izlietots 5067,88 LVL.
2.līnijas un Peldu ielas pagaidu sūknētavas izbūves un ekspluatācijas izdevumi attiecīgi 943,80 LVL un 2292,20 LVL.

Iegruvumu un izskalojumu likvidēšana 25492 LVL

40 gab.; 54,85 m3 (piem., Pumpura, Akadēmijas ielā, Zemgales prospektā).

Bebru dambji 1067 LVL

8 gab. bebru dambju nojaukšana (Žagaru un Langervaldes ceļos, Lietuvas šos., Kārklu ielā).

Līgumdarbi 9114 LVL

– Jāņa kolektora remontdarbi DN800, 24m - 7599,28 LVL;
– Naftas produktu noplūdes likvidēšana - 881,45 LVL
– Jēkaba kolektora izplūdes vietas tīrīšana - 111,00 LVL
– Ūdensvada remonts Uzvaras ielā - 522,20 LVL
– Vīgriežu ielā virszemes ūdeņu savākšana, gūliju izbūve.

Iekšpagalmu LK tīklu ikdienas uzturēšanas darbi 3977 LVL
Apsekoti un iztīrīti 5 iekšpagalmi:

– Lidotāju iela (Nr. 1, Nr. 2, Nr. 4),
– Atmodas iela (Nr. 68- Nr. 98),
– Ganību iela (Nr. 65- Nr. 59),
– P. Lejiņa iela (Nr. 1- Nr. 9),
– Asteru iela (Nr. 14- Nr. 16).

Grāvju pārtīrīšana 26159 LVL

1. Nozāģēti 4 koki, kas traucēja ūdens novadi grāvī – 106 LVL;
2. Grāvju tīrīšana no krūmiem Mednieku ielā, Upeņu, Romas, Malkas c., Lietuvas šos., Bebru ielā, Atmodas, Meiju c., Ērgļu ielā, Saldus, Aviācijas, pie Cukurfabrikas, Biešu iela (~11139 m2) – 12397 LVL;
3. Novadgrāvju pārtīrīšana:

– Aviācijas ielu grāvis - 4566,94 LVL;
– Meiju ceļa grāvis un grāvja pieslēgšana lietus ūdens kolektoram - 6423,76 LVL;
– Upeņu ielas grāvis 165m – 2311 LVL;
– Atmodas ielas grāvis 451m - 354,53 LVL.

4. Ar piesaistīto darba spēku grāvji pārtīrīti gar privātmājām Rūpniecības ielā, E.Dārziņa ielā, Ausmas, Riņķa, Vīgriežu, Smilšu ielā;
5. Veikta zaru šķeldošana (pēc grāvju attīrīšanas) - 6894 LVL

Jelgavas pilsētas pašvaldības aģentūra „Pilsētsaimniecība” – 2010. gada paveiktie darbi

Jelgavas pilsētas pašvaldības aģentūra "Pilsētsaimniecība" izveidota ar Jelgavas domes 2001. gada 13.decembra lēmumu un darbu uzsāka 2002. gada 1. februārī. Aģentūra darbojas saskaņā ar Jelgavas pilsētas pašvaldības aģentūras "Pilsētsaimniecība" nolikumu. Kopš JPPA „Pilsētsaimniecība" izveidošanas nav mainījušies tās darbības mērķi un funkcijas.

Aģentūras darbības nodrošināšanai un deleģēto funkciju veikšanai 2010. gada budžetā apstiprināti ieņēmumi Ls 3098562 t.sk.:

- nenodokļu ieņēmumi Ls 12100
- ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi Ls 120000
- dotācija no pašvaldības Ls 2392687
- valsts budžeta transferti Ls 55129
- valsts Autoceļu fonda mērķdotācija Ls 518646

Pamatbudžeta ieņēmumi izpildījušies par 98 %.
Speciālā budžeta ieņēmumi izpildījušies par 100 %.
Aģentūras budžetā 2010. gadā apstiprināti izdevumi Ls 3228485 apmērā.
Saskaņā ar apstiprināto budžetu un izdevumu ekonomisko klasifikāciju izdevumu naudas plūsma 2010. gadā bija Ls 3141807 t.sk.:

  • atalgojumi Ls 317150
  • valsts soc. apdrošināšanas obligātās iemaksas Ls 78911
  • komandējumu izdevumi Ls 3574
  • pakalpojumu apmaksa Ls 2099694
  • materiālu un energoresursu iegāde Ls 82540
  • nodokļu maksājumi Ls 16433
  • procenti par aizņēmumiem Ls 1415
  • kapitālie izdevumi Ls 173277
  • sociālie pabalsti Ls 330653
  • atmaksātie kredīti Ls 38160

Iepirkumi un noslēgtie līgumi

2010. gada organizēto iepirkumu, iepirkumu procedūru un noslēgto līgumu skaits.
Iepirkumu procedūra Līg. skaits
Atklāts konkurss
3
Iepirkumi 8.1 panta kārībā
20
PIL 2.pielikuma „B daļas" pakalpojumu iepirkumi
2

Kopā

25
Noslēgto līgumu skaits
181
Publiskās un privātās partnerības ieviešana Jelgavas pilsētu ielu apsaimniekošanā

Publiskās un privātās partnerības ieviešana Jelgavas pilsētu ielu apsaimniekošanā" ir Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta līdzfinansēts projekts;
 

Projekta budžets 400 000 EUR;
Līdzfinansējums 60 000 EUR.
 

Pašvaldības aģentūra «Pilsētsaimniecība» 2010. gadā turpināja realizēt projektu «Publiskās un privātās partnerības ieviešana Jelgavas pilsētu ielu apsaimniekošanā». Tā galvenais mērķis ir izstrādāt piemērotāko Jelgavas ceļu un ielu apsaimniekošanas modeli, ieviešot publiskās un privātās partnerības principu. «Publiskās un privātās partnerības ieviešana Jelgavas pilsētu ielu apsaimniekošanā» ir Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta līdzfinansēts projekts. Tā realizācijas gaitā tika izstrādāti vairāki ielu tīkla apsaimniekošanas, rekonstrukcijas un izbūves modeļi, kas ietvers publiskās un privātās partnerības ieviešanu, un izstrādāts Jelgavas pašvaldībai atbilstošākais. Tas ilgtermiņā veicinātu publiskās sektora attīstību, piesaistot privātos finanšu līdzekļus. Tādējādi tiktu sekmēta pilsētas ceļu un ielu uzturēšana, labiekārtošana un izbūve. Projekta aktualitāti apliecina fakts, ka ceļu un ielu uzturēšanai nepieciešamas lielas investīcijas, taču kā Jelgavas, tā arī citu Latvijas pašvaldību budžetā rast papildus līdzekļus šim mērķim ir ļoti sarežģīti. Tieši tādēļ «Pilsētsaimniecība» apgūst Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta līdzfinansējumu. Projekta realizācijas laikā ir veikta ielu inventarizācija apkopojot topogrāfiskos materiālus un veicot topogrāfiskos uzmērījumus ir sagatavots topogrāfiski precīzs ielu tīkls un infrastruktūras objektu tīklu novietojums, kā arī izveidots ceļu un ielu elementu reģistrs, izveidota elektronisko datu bāze, kas «Pilsētsaimniecībai» ļauj operatīvi gūt izsmeļošu informāciju par Jelgavas pašvaldības ceļiem un ielām un to infrastruktūru gan virszemē, gan pazemē (lietus ūdens kanalizācijas tīkliem, caurtekām, luksoforu objektu, apgaismojuma kabeļiem). Tādējādi ir rasta iespēja pašvaldībai plānot perspektīvos rekonstrukcijas darbus un analizēt uzturēšanas izdevumus, kam nākotnē var tikt piesaistīts publiskās un privātās partnerības modelis.
 

Projekta gaitā ir izstrādāti ielu un ceļu uzturēšanas tehniskās specifikācijas. Izstrādāta kvalitātes vadības rokasgrāmata un ir iegādāti kvalitātes kontroles instrumenti. Kvalitātes vadības rokasgrāmatā tika apkopota informācija par investīciju projektu un ikdienas darbu izpildes procesiem tā rezultātā, izveidojot procedūru aprakstus trīs JPPAP saimnieciskās darbības virzieniem:
 

1. Garantijas laika objektu kontroles un apsekošanas procedūra.
2. Investīciju projektu realizācijas procedūra.
3. Ikdienas darbu realizācijas procedūra.
 

Pateicoties šim informācijas apkopojumam un procedūru izstrādei, ir ieviesta kvalitātes vadības sistēma, kura nodrošina izpildīto darbu kvalitātes kontroli, tiek sekmēta JPPAP speciālistu darba kvalitāte un ātrums.

Interaktīvā WEB karte (http://karte.pilsetsaimnieciba.lv)
JPPA „Pilsētsaimniecība", lai nodrošinātu saņemto priekšlikumu un sūdzību identificēšanu un atspoguļošanu, strādāja pie interaktīvās kartes izveides, kura nodrošina publiskā sektora iespējas operatīvi un uzskatāmi ziņot Aģentūras speciālistiem par problēmām un nodrošina informētību par sūdzību un problēmu novēršanas virzību.
Ģeogrāfiskās Informācijas Sistēma

Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta līdzfinansēts projekts kalpoja par pamatu ĢIS uz Geomedia programmatūras izveidē JPPA „Pilsētsaimniecība".
2010.gada laikā tika sakārtoti izveidoto datu slāņu atribūtu saraksti, kā arī izveidoti jauni slāņi JPPA „ Pilsētsaimniecība" vajadzībām, piemēram: klaiņojošie dzīvnieki.
Tika apsekoti jaunizbūvētie objekti un sakārtota datu bāze par šiem objektiem: Bŗīvības bulvāris, ZOC ielas, Ganību iela, Tērvetes iela, Traktoristu iela u.c.
Izveidota datu bāze par pilsētas ietvju apsaimniekotājiem: JPPA „Pilsētsaimniecība", JPPA „Pilsētsaimniecība"- mehanizētā tīrīšana, NĪP, privātais.
Plūdu laikā tika izveidotas plūdu kartes, slēgto ielu kartes, kuras tika izveidotas iedzīvotāju informēšanai par slēgtajiem ielu posmiem.
Sadarbībā ar „Jelgavas ūdeni" tika izveidota lietus kanalizācijas problēmu karte.

Pašvaldības Operatīvās Informācijas Centrs (POIC)
Apvienojot projekta „Pārrobežu sadarbības iniciatīva riska vadības sistēmas veidošanai Latvijas un Lietuvas kaimiņu reģionos II (CBRM-II)" ietvaros radītās iestrādes, Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta līdzfinansētā projekta „Publiskās un privātās partnerības ieviešana Jelgavas pilsētu ielu apsaimniekošanā" un pielietojot Aģentūras darbībā iegūto pieredzi ir izveidots Pašvaldības operatīvās informācijas centrs, kura viena no nodaļām ir dispečerdienests, kurš rada iespējas Aģentūrai saņemt no iedzīvotājiem visa veida informāciju par radušām problēmām visu diennakti, iedzīvotāju ērtībām tiek ieviests vienots īsā koda telefona Nr. 8787. Šī centra darbība tiek uzsākta 2011.gada 1.februārī. Tāpat projekta „Pārrobežu sadarbības iniciatīva riska vadības sistēmas veidošanai Latvijas un Lietuvas kaimiņu reģionos II (CBRM-II)" ietvaros ir izveidots Satiksmes vadības centrs, kura pamatideju jau 2005.gadā noformulēja Aģentūras speciālisti.
Ielas, ceļi, stāvlaukumi
Lielā iela posmā no Dambja ielas līdz Māras ielai un Dobeles šoseja posmā no Māras ielas līdz Atmodas ielai – „Pilsētsaimniecība" veic būvprojekta realizācijas vadību.
Būvprojekta „Lielās ielas posma no Dambja ielas līdz Māras ielai un Dobeles šosejas posma no Māras ielas līdz Atmodas ielai" realizācija uzsākta 2009.gada jūlijā un pabeigta 2010.gada septembrī. Minētajā rekonstruējamajā posmā izbūvēta 4 joslu brauktuve, nodrošinot pilsētas šķērsojošās maģistrāles Rīgas iela – Lielā iela – Dobeles šoseja vienādu brauktuvju joslu skaitu un platumu, izbūvētas gājēju ietves un veloceliņš, rekonstruēts ārējais apgaismojums, rekonstruētas un izbūvētas inženierkomunikācijas tai skaitā lietus ūdens kanalizācija, ūdensvads un saimnieciskā kanalizācija, uzstādītas jaunas sabiedriskā transporta pieturvietas. Objekta rekonstrukcijas laikā veikts:

• esošo ūdensvada ārējo tīklu un to atzaru pilna rekonstrukcija ielas sarkano līniju robežās;
• jaunu ūdensvada ārējo tīklu un to atzaru izbūve;
• jaunu virszemes hidrantu izbūve;
• esošo kanalizācijas ārējo tīklu pilnu rekonstrukcija ielas sarkano līniju robežās;
• jaunu kanalizācijas ārējo tīklu izbūve posmā starp Atmodas ielu un Māras ielu, paredzot kanalizācijas izvadus uz visām zemes vienībām;
• lietus ūdens kanalizācijas tīklu rekonstrukcija un drenāžas ierīkošana;
• elektroapgādes ārējo tīklu (zemsprieguma, augstsprieguma) rekonstrukcija;
• gājēju ietvju un veloceliņa uzbūve visa rekonstruējamā posma garumā;
• luksoforu objektu rekonstrukcija Dambja ielas – Lielās ielas krustojumā un Aspazijas ielas – Satiksmes ielas – Dobeles šosejas krustojumā;
• jaunu luksoforu objektu izbūve Atmodas ielas – Dobeles šosejas krustojumā un Māras ielas – Lielās ielas krustojumā;
• gājēju luksoforu objekta izbūve pie tirdzniecības centra „Marta";
• asfaltbetona apakškārtas ieklāšana visa posma garumā;
• horizontālo apzīmēju uzstādīšana, pieturvietu nojumju uzstādīšana izbūvētajās pilsētas autobusu pieturvietās;
• koku stādīšana, zālāja ierīkošana;
• vides pieejamības pasākumi: marķēti objekti ar atstarojošo līmplēvi, visos luksoforu objektos iebūvēti skaņu signāli pie gājēju pārejām.
 

Rekonstrukcijas darbu veicējs Akciju sabiedrība „A.C.B".
Līguma summa par objekta realizāciju sastāda 2 432 796,20 Ls (ar 21%PVN).

 

„Kr. Barona ielas rekonstrukcija posmā no J. Asara ielas līdz Vecpilsētas ielai"- „Pilsētsaimniecība" veic būvprojekta realizācijas vadību

2009.gada 4.novembrī Eiropas Reģionālā attīstības fonda līdzfinansētā projekta „Jelgavas vecpilsētas atjaunošana un pielāgošana tūrisma attīstībai" ietvaros tika parakstīts līgums par Kr.Barona ielas rekonstrukciju posmā no J.Asara ielas līdz Vecpilsētas ielai.
Rekonstruējamā posmā izbūvētas:

• divas braukšanas joslas, katrā virzienā pa vienai,
• ielas labajā pusē automašīnu stāvvietas paralēlai stāvēšanai,
• Ielas posma abās pusēs rekonstruētas gājēju ietves,
• uzstādītas jaunas apgaismojuma laternas,
• izbūvēta kabeļu kanalizācija pašvaldības vajadzībām,
• sakārtota lietus ūdens kanalizācijas sistēma

Rekonstrukcijas darbu veicējs Akciju sabiedrība „Ceļu pārvalde" darbus uzsāka 2009.gada 13.novembrī un pabeigti 2010.gada 30.jūnijā.
Līguma summa par objekta realizāciju sastāda 77 623,44 Ls (ar 21%PVN).

 

J.Asara ielas rekonstrukcija posmā no Vecpilsētas ielas līdz Kr. Barona ielai -„Pilsētsaimniecība" veic būvprojekta realizācijas vadību

2010.gada 18.maijā Eiropas Reģionālā attīstības fonda līdzfinansētā projekta „Jelgavas vecpilsētas atjaunošana un pielāgošana tūrisma attīstībai" ietvaros tika parakstīts līgums par J.Asara ielas rekonstrukciju posmā no Vecpilsētas ielas līdz Kr.Barona ielai.
Rekonstrukcijas darbu ietvaros veikta:

• gājēju ietves izbūve ielas abās pusēs,
• bruģakmens ieklāšana ielas braucamajā daļā,
• 11 ielas apgaismojuma balstu uzstādīšana,
• izbūvēts jauns ūdensapgādes tīkls,
• jauns kanalizācijas tīkls,
• jauns lietus ūdens kanalizācijas tīkls,
• izbūvēta kabeļu kanalizācija pašvaldības vajadzībām.

Labiekārtošanas darbu ietvaros – tika uzstādīti soliņi, atkritumu urnas, iestādīti apstādījumi.

Rekonstrukcijas darbu veicējs Akciju sabiedrība „Ceļu pārvalde" darbus uzsāka 2010.gada 7.jūnijā un pabeigti 2010.gada 17.septembrī.
Līguma summa par objekta realizāciju sastāda 128 209,40 Ls (ar 21%PVN).

 

Dobeles šosejas rekonstrukcija Jelgavas pilsētā - „Pilsētsaimniecība" veic būvprojekta realizācijas vadību.

Eiropas Reģionālā attīstības fonda līdzfinansēts projekts
1.kārta-Dobeles šosejas rekonstrukcija Jelgavas pilsētā posmā no Pūra ceļa līdz 5.līnijai rekonstrukcijas darbi uzsākti 2010.gada 8.jūnijā līguma summu Ls 3 437 443,66.
2.kārta-Dobeles šosejas rekonstrukcija Jelgavas pilsētā posmā no 5.līnijas līdz Svētes upes tiltam rekonstrukcijas darbi plānots uzsākt 2010.gada 15.septembrī līguma summu Ls 1 168 469,92.

Rekonstrukcijas darbu ietvaros (no 2010.gada jūnija līdz 2011.gada novembrim) tiks veikts:

– izbūvētas četras braukšanas joslas,
– gājēju ietves apvienotas ar veloceliņiem ielas abās pusēs,
– ielu apgaismojums ielas abās pusēs,
– atrisināta lietus atvade,
– izbūvēta sakaru kanalizācija pašvaldības vajadzībām,
– labiekārtota pieguļošā teritorija,
– uzlabota satiksmes organizācija – izbūvētas drošības saliņas,
– stāvlaukums autobusiem un smagajam autotransportam,
– izbūvēti luksoforu objekti -4.līnijas un 5līnijas krustojumos.

2010.gadā ielas labajā paveikts:

No Pūra ceļa līdz 5.līnijai:

– Ūdens vada pieslēgumu izbūve;
– Apgaismojuma kabeļu izbūve;
– Apgaismojuma balstu pamatu un balstu uzstādīšana;
– Lietus ūdens kanalizācijas tīklu izbūve;
– Betona ielas un ietvju apmaļu uzstādīšana;
– Drenējošā slāņa izbūve;
– Šķembu pamata izbūve;
– Asfaltbetonu apakškārtu izbūve;

No 5.līnijas līdz 6.līnijai:

– Maģistrālā ūdens vada izbūve;
– Drenējošā slāņa izbūve;

2010.gadā ielas kreisajā (no Pūra ceļa līdz 4.līnijai) paveikts:

– Apgaismojuma kabeļu izbūve;
– Apgaismojuma balstu pamatu un balstu uzstādīšana;
– Lietus ūdens kanalizācijas tīklu izbūve;
– Betona ielas un ietvju apmaļu uzstādīšana;
– Drenējošā slāņa izbūve;
– Šķembu pamata izbūve;
Asfaltbetonu apakškārtu izbūve.
 

Rekonstrukcijas darbi satiksmes drošības uzlabošanai Rūpniecības – Atmodas ielas posmā, Jelgavā – „Pilsētsaimniecība" veica būvprojekta realizācijas vadību. 215 532,16 LVL

Projekta realizācijas ietvaros ir rekonstruēti 249 m no Rūpniecības- Atmodas ielas. Ir uzlabota satiksmes drošība Rūpniecības - Filozofu un Atmodas – Dambja krustojumos un veikti sekojoši būvdarbi:

– Izveidotas gājēju pārejas, kas gājējiem nodrošina drošu pārvietošanos krustojumos;
– Izbūvēts veloceliņš;
– Uzstādītas gājēju barjeras;
– Uzstādītas 2 gab. modernizētas autobusu pieturvietas;
– Uzstādīti 2 luksoforu objekti;
– Izbūvēts ielas apgaismojums;
– Izbūvētas lietus kanalizācijas uztvērējakas un caurtekas,
– Iepriekš minētajā posmā tika atjaunota asfalta virskārta un uzklāts satiksmes organizācijas horizontālais apzīmējums,
Vienotai apgaismojuma vadības nodrošināšanai no Satiksmes vadības centra, projekta ietvaros tika iepirkta programmatūra WEB-SCADA.
 

Ielu būvprojektu izstrāde

JPPA „Pilsētsaimniecība speciālisti kopā ar Jelgavas pašvaldības speciālistiem strādāja pie ielu būvprojektu pasūtījumiem. Tika pieprasīti PAU, tehniskie noteikumi no inženierkomunikāciju turētāju iestādēm. Pēc saņemtajiem materiāliem gatavoti „Projektēšanas uzdevums", iepirkuma dokumentācija. Veikti iepirkumi projektēšanas darbiem un izstrādāti būvprojekti:

• "Jāņa Čakstes bulvāra rekonstrukcija posmā no Raiņa ielas līdz Ausekļa ielai";
Būvprojekta ietvaros paredzēts Jāņa Čakstes bulvāra rekonstrukcija posmā no Raiņa ielas līdz Ausekļa ielai, paredzēta gājēju promenādes izveide gar Driksas upi, gājēju tilta izbūve pār Driksas upi, Pilssalas ielas posma rekonstrukcija, Pasta salas tilta un iebrauktuves rekonstrukcija.

• „Raiņa ielas rekonstrukcija posmā no Sarmas ielas līdz Jāņa Čakstes bulvārim";

• „Lielās ielas rekonstrukcija posmā no Jāņa Čakstes bulvāra līdz Dambja ielai";

• Tehniskā projekta „Lietus kanalizācijas sistēmas rekonstrukcija un ceļu seguma virskārtas rekonstrukcija cukura rūpniecības skartajā teritorijā Jelgavas pilsētā" izstrāde.
 

Vienlaidus asfalta bedrīšu remonts. 15047,00 LVL

– Būriņu ceļš - 0,31 km;1530m2, 
– 1.līnija posmā no Dobeles šosejas līdz Ganību ielai 0,67 km; 3795 m2 –Dobeles šosejas rekonstrukcijas ietvaros – 37295 LVL.
 

Asfaltbetona bedrīšu remonts pašvaldības teritorijā. 255226 LVL

Asfaltbetona bedrīšu remonts Jelgavas pilsētā veikts 122 ielās, ar kopējo bedrīšu laukumu 21 515 m2 - 243215 LVL (vidējā 1 kvadrātmetra izmaksas 11,30 LVL, ar PVN 21%):

– asfaltbetona seguma remonts ar nepilno tehnoloģiju, iestrādājot karsto asfaltbetonu vidēji 5cm biezumā, ziemas periodā – 1916m2;
– asfaltbetona seguma remonts ar auksto asfaltbetonu pēc nepilnās tehnoloģijas – 905m2;
– asfaltbetona seguma remonts ar nepilno tehnoloģiju, iestrādājot karsto asfaltbetonu vidēji 5cm biezumā – 11741m2;
– asfaltbetona seguma remonts ar nepilno tehnoloģiju, lietojot bituma emulsiju un sīkšķembas vidēji 5cm biezumā – 5349m2;
– asfaltbetona seguma remonts pēc pilnās tehnoloģijas – 1604m2.
 

Sakārtoti 14 izglītības iestāžu piebraucamie ceļi, ietves un iekšpagalmi, veicot asfalta un bruģa seguma remontdarbus – 6.vidusskolā, 4idusvskolā, 2.pamatskolā, 1.internātpamatskolā, Valsts Ģimnāzijā, 1.Ģimnāzijā, Laivu bāzē, Amatu skolā, 4.pamatskolā, 5.vidusskolā, -1811 LVL.

Sakārtoti 9 iekšpagalmi – salabojot asfaltbetona bedrītes 1000m2 - 10 000 LVL:

– Lāčplēša iela 17,
– Pērnavas ielas iekšpagalmi,
– Loka Maģistrāles iekšpagalmi,
– Satiksmes ielas iekšpagalmi,
– P.Lejiņa ielas iekšpagalmi,
– Kr.Barona ielas iekšpagalms,
– Lielās ielas iekšpagalmi,
– Māras ielas iekšpagalms,
– Asteru ielas iekšpagalms.
 

Plaisu aizliešana Aviācijas ielā – 570 m - 200 LVL
 

Grants seguma ielu periodiskā greiderēšana

Ielu greiderēšana veikta 12 pilsētas maršrutos, kopā nogreiderēts pārgājiena 2162 km:

– Kalnciema ceļa rajons,
– Tērvetes ielas rajons,
– Dobeles šosejas labā un kreisā puse,
– Dambja ielas rajons,
– Sieramuižas rajons,
– Romas ielas rajons,
– Kazarmes ielas rajons,
– Garozas ielas rajons,
– Depo rajons,
– Rīgas ielas rajons,
– Vidus ielas rajons.

Grants seguma ielu brauktuves atputekļošana 6386 LVL

CC ROAD preparāts 8 ielas, kopā 40600 m2

– Romas iela -7681 m2,
– Atmodas iela 6300 m2,
– Salnas iela 2895 m2,
– Rasas iela 1041 m2,
– Parka iela 5305 m2,
– Kārļa iela 2867 m2,
– 4.līnija 8081 m2,
– 5.līnija 6430 m2. 
 

Otrreizēji izmantojamie materiāli 3500 LVL

Frēzētā asfalta iestrāde:

– Segumu pastiprināšana ar frēzēto asfaltu 21 ielās un to posmos uzbērts 4199m3 - 3000 LVL:

Malkas ceļš, Pumpura iela, 5.līnija, Vangaļu ceļš, Žagaru ceļš, Lediņu ceļš, Stadiona iela, Bērzu ceļš posmā no Vecā ceļa līdz Pērnavas ielai, Vaļņu iela, Augstkalnes, Jēkaba, Plūmju, Namdaru, Sūnu, Kūliņu, Agroķīmiķu, Šķūņu, Kārklu, Atmodas, Dzērveņu;

– Frēzētā asfalta seguma ielu remonti 12 ielām – 500 LVL:

Pumpura iela, Bērzu ceļš, Viestura iela posmā no Ausekļa ielas līdz Kazarmes ielaiBaložu, Platones, Žagaru, Saldus, Lapskalna, Lielupes, Kārklu;

Grants šķembu maisījuma iestrāde
Veikta grants šķembu maisījuma iestrāde, no ielu rekonstrukcijas darbos atgūtajiem otrreiz izmantojamajiem materiāliem:

– Sapņu ielā,
– Saulītes ielā,
– Kameņu ielā,
– Riekstu ceļš,
– Bumbieru c.
 

Drupinātās grants iestrāde ~400 m3 4200 LVL

– Klijēnu ceļa posmi -59 m3,
– Būriņu ceļš posmā no Sniega ielas līdz caurtekai -120 m3,
– Vītolu ceļš -100 m3,
– Bāra ceļš posmā no Miezītes ceļa līdz Svētes tiltam -29 m3,
– Dobeles šoseja Nr.4 iebrauktuve -12 m3,
– 6.līnija Nr.67 posms no autobusa apgriešanās laukuma līdz Meldru ceļam -30 m3.
– Bebru ceļš posmā no Nr.31 līdz Nr.44 -50 m3.

Šķembu iestrāde 700 LVL

Izskalojumu piebēršana ar granti un šķembām

– Klijēnu ceļš -26 m3,
– Bērzu ceļš – 5 m3,
– Rogu ceļš – 5 m3,
– Pureņu iela – 1.5 m3.
 

Nomaļu uzturēšana 1327 LVL

Profilēšana-20820 m2, piebēršana ar minerālmateriāliem -11m3 - 1327 LVL

Veikta A un B kategorijas ielu nomaļu profilēšana, piebēršana, blietēšana – 16 ielās – Garozas, Loka Maģistrāle, Lietuvas šoseja, Kalnciema ceļš, Miera iela, Atmodas iela, Rūpniecības iela Klijēnu ceļš, 1. līnija, Ganību iela, Tērvetes iela, Rīgas iela.

Nomaļu apauguma norakšana

Loka Maģistrāle, Pērnavas iela, Smiltnieku iela, Prohorova iela, Dambja iela, Satiksmes iela, Aspazijas iela; - stipendiātu darbs.
 

Ziemas dienests 391974 LVL

368 ielu uzturēšana (ielu brauktuves sniega tīrīšana un kaisīšana ar pretslīdes materiāliem). Sastādīti 4 pilsētas ielu ikdienas kaisīšanas un tīrīšanas maršruti 109km kopgarumā, kur iekļautas A, B, C, D kategoriju ielas. Ziemas periodā no 1.novembra līdz 31.martam tiek organizētas ziemas dienesta dežūras 24 stundas diennaktī.

1. No Jelgavas pilsētas ielām izvests 49 000 m3 sniega vaļņu uz 3 sniega izvešanas laukumiem Lapskalna ielā, Kārklu ielā, Slokas ielā.
2. Sniega tīrīšana 10 000 pārgājiena km.
3. Ielu kaisīšana ar mitro sāli – 8500km.
4. Laukumu attīrīšana 1000 mašīnstundas.
5. Grants seguma ielu sniega tīrīšana 2500km.
 

Ietvju sakārtošana 17839 LVL

Sakārtotas ietves:

Sarmas iela Nr.4 pieguļošā teritorijā 214m2 – 3000 LVL;
Uzbērta frēzētā asfalta ietve Lāčplēša ielā posmā no Zvaigžņu ielas līdz b/d Rotaļa iebrauktuvei 150m2 - 200 LVL;
Izbūvēta ietve P.Brieža ielā posmā no Ausekļa ielas līdz P.Brieža ielai Nr.23 - 1639 LVL;
Veikts ietvju a/b bedrīšu remonts 19 ietvju posmos 1243 m2 - 10000 LVL

– Gājēju celiņi autoostas skvērā, Dambja iela no Lielās līdz Asteru ielai, Elektrības iela, Akadēmijas iela gar Tiesas māju, Akadēmijas iela Nr.22;
– Dobeles ielas posmam no Uzvasa ielas līdz Pasta ielai gar kultūras nama skvēru;
– S.Edžus iela Nr.16, S.Edžus iela no Pasta ielas līdz Katoļu;
– Katoļu iela no Raiņa ielas līdz Lielai ielai;
– Kr.Barona iela no kultūras nama līdz Pasta ielai;
– Vaļņu iela no Pētera līdz Kalpaka ielai;
– Uzvaras ielā no tirgus līdz Uzvaras parkam;
– Sarmas ielas ietve no Mazā ceļa līdz 2.pamatskolai;
– Blaumaņa ielas posms no Ausekļa ielas līdz Dobeles ielai;
– J.Čakstes bulvāris posmā no Nr.5 līdz Lielai ielai;
– Pasta ielas posms no Dobeles ielas līdz Kr.Barona ielai labā pusē virzienā uz centru;
– Stacijas iela posmā no apļa līdz Matera ielai;
– Garozas iela posmā no dzelzceļa stacijas līdz Pļavu ielai.

Ietvju bruģa remontdarbi 20 ielās -3000 LVL

(P.O.Kalpaka iela Nr.7, Lidotāju iela, Pasta iela, P.Brieža iela, J.Mātera iela Nr.61, 47, 55, 38, Blaumaņa iela, Svētes iela, Pētera iela Nr.24a,, Rīgas iela Nr.12, Rīgas iela pie Lielupes tilta, Loka Maģistrāle 1c, Driksas iela Nr.2, Raiņa un P.O.Kalpaka ielas krustojums, Garozas iela starp dzelzceļiem, Lielā iela Nr.11, Lāčplēša gājēju iela, Pasta iela Nr.20, Rūpniecība siela Nr.68, Kronvalda iela iebrauktuve uz Dārzniecību, Aspazijas iela, Akadēmijas ielas un Driksas ielas krustojums, Akadēmijas Nr.2, Driksas Nr.2, Pērnavas iela, Pasta un Raiņa ielas krustojums, Skolas iela Nr.10, 4, Lielā Nr.1)
 

Stāvlaukumi 500 LVL

Sakārtoti 3 stāvlaukumi:

– Blaumaņa iela pie Jelgavas tirgus – 4000 m2,
– Māras iela Nr.8 pie b/d – 150 m2,
– Garozas iela pie dzelzceļa stacijas – 300 m2.

Apgaismojuma tīklu sakārtošana un luksoforu darbība

Ielu apgaismojuma uzturēšanas elekroenerģijas izmaksas 2010.gadā sastādīja 187205,33 LVL 
 

Ielu apgaismojuma ikdienas uzturēšana 77248.32 LVL

– demontēti 29 apgaismojuma stabi (stabu stāvoklis avārijas),
– uzstādīti 26 apgaismojuma stabi,
– nomainīti 264 gaismekļi un 15 parka tipa plafoni,
– nomainītas 565 Na gāzizlādes spuldzes,
– nomainītas 133 ekonomiskās spuldzes parkos,
– GVL kailvadu līniju nomaiņa aizvietojot to ar piekarkabeļu AMKA 1x16+25- , kopējais garums 1800m,
– bojāto kabeļu posmu nomaiņa, kopējais garums 870 m.
 

Paveiktie darbi ielu apgaismojuma sakārtošanā un uzlabošanā

– Attālinātas ielu apgaismojuma vadības iekārtu iepirkšana un montāža (10 gab.) - uzstādītas vadības sadalnes TP-1011 G-1, TP-1012 G-1, TP-1022 G-1, TP-1038 G-1, TP-1040 G-2, TP-1045 G-1, TP-1064 G-1, TP-1077 G-1, TP-1505 G-1, TP-1505 G-2,
– Eksperimentāla LVD tipa gaismekļu iepirkšana un montāža (9 gab.) Uzstādītas Pulkveža .Oskara Kalpaka ielā posms no Lielās ielas līdz J.Mātera ielai,
– Lietuvas šosejas ielu apgaismojuma remontdarbi posmā no Miera ielas līdz Romas krogam - Nomainīti 40 gaismekļi (izmantoti Dobeles šosejas rekonstrukcijas ietvaros demontētie gaismekļi), nomainītas kabeļu spailes, automātiskie slēdži, gaismekļa pievienošanas kabeļi, nomainīts kabeļa līnijas posms 57m, izbūvēta piekarkabeļa līnija 40m.,
– Aviācijas ielas ielu apgaismojuma remontdarbi posmā no Lāčplēša ielas līdz K.Helmaņa ielai - nomainīti 17 gaismekļi, iztaisnoti 3 stabi, nokrāsoti 16 stabi, nomainītas kabeļu spailes, automātiskie slēdži, gaismekļa pievienošanas kabeļi, izbūvēta kabeļa līnija 172m.,
– Ielu apgaismojuma izbūve pie bērnudārza "Pīlādzītis" Pērnavas ielā 16 - demontēti trīs metāla apgaismojuma stabi, uzstādīti seši apgaismojuma stabi, izbūvēta kabeļa līnija 260m,
– Ielu apgaismojuma izbūve Lielupes ielā starp dzīvojamām mājām nr.40 - nr.44 - uzstādīti četri apgaismojuma stabi (izmantoti Kr.Baronas ielas rekonstrukcijas ietvaros demontētie stabi), izbūvēta kabeļa līnija 250m,
– Stacijas ielas ielu apgaismojuma remontdarbi posmā no J.Mātera ielas līdz Zemgales prospektam un Dzirnavu ielas ielu apgaismojuma remontdarbi - nomainīti 10 gaismekļi, izbūvēta piekarkabeļa līnija 290m, nomainīts kabeļa līnijas posms 30m,
– Kārklu ielas ielu apgaismojuma remontdarbi posmā no Vīgriežu ielas līdz Putnu ielai - demontēts viens dz.betona stabs, uzstādīti divi metāla stabi, nomainīti 9 gaismekļi, izbūvēta piekarkabeļa līnija 320m,
– Filozofu ielas, Kārklu ielas ielu apgaismojuma stabu nomaiņa, uzstādīšana. Demontēts viens metāla stabs, uzstādīti seši koka stabi, uzstādīts viens metāla stabs, nomainīti 6 gaismekļi, izbūvēta piekarkabeļa līnija 270m.
 

Luksoforu ikdienas uzturēšanas darbi 76178 LVL (bez elektroenerģijas patēriņa izmaksām)

(Elektroenerģijas izmaksas 2010.gadā 14 546,95 LVL).
Kopējas luksoforu ikdienas uzturēšanas darbu izmaksas posmā no 01.01.2010. līdz 31.12.2010 sastāda 90 724,72 Ls (ieskaitot elektrības izmaksas).

Luksoforu ikdienas uzturēšanas darbu ietvaros tika paveikti sekojoši darbi:

– Pasta-Raiņa luksofora objekta renovācija (luksofora kontroliera, stabu, kabeļu un signālgalvu nomaiņa);
– P.Brieža-Dobeles luksofora objekta renovācija (luksofora kontroliera, stabu, kabeļu un signālgalvu nomaiņa).
 

Satiksmes drošība

Ceļa zīmju uzturēšana - uzstādītas jaunas un atjaunotas esošās ceļa zīmes 18334 LVL

– no jauna uzstādīti 97 ceļa zīmju balsti,
– uzstādītas 183 ceļa zīmes,
– salabotas gājēju barjeras 62m posmā,
– veikta drošības barjeru krāsošana (stipendiātu darbs) – Uzvaras ielā gar 3.pamatskolu, Aviācijas ielā gar Lauktehniku, Loka Maģistrālē
– dzelzceļa viadukta barjeras
 

Satiksmes drošība pasākumi pilsētā (tai skaitā pie skolām) 4524 LVL

Satiksmes drošība pie skolām – 1924 LVL

– Lai uzlabotu satiksmes drošību pie skolām, septembra mēnesī tika uzstādītas ātruma ierobežojuma ceļa zīmes (40km/h), kopā 26 gab. pie Jelgavas pilsētas izglītības iestādēm.
– Lai uzlabotu bērnu satiksmes drošību, Dambja, Sarmas, Asteru ielu krustojumā tika izveidota gājēju pāreja.

Satiksmes drošība pārējā pilsētā - 2600 LVL

Uzlabojot satiksmes drošību pilsētā, tika noteikti ātruma ierobežojumi un izveidota gājēju pāreja sekojošos Jelgavas pilsētu ielu posmos:

– 5.līnija posmā no Dobeles šosejas līdz Agroķīmiķu ielai,
– Uzvaras iela posmā no Kr.Barona ielas līdz Lapskalna ielai,
– Lapskalna iela posmā no Uzvaras ielas līdz Blaumaņa ielai,
– Oskara Kalpaka ielas un Svētes ielas krustojumā tika izveidota gājēju pāreja
 

Ielu horizontālais marķējums 22350 LVL

Horizontālais marķējums tika atjaunots 42 Jelgavas pilsētas ielām, no kurām:

– ar krāsu atjaunoti 2745.9 m2
– ar termoplastu atjaunoti 520.3 m2
 

Ielu mehanizētā tīrīšana

2010. gadā ielu mehanizētā tīrīšana tika veikta 31 Jelgavas pilsētas ielām, ar kopējo garumu 29.16 km. 2010. gadā ielas tīrītas ar 1166.4 km kopējo garumu Izvesti 488 m3 atkritumi.

Pilsētas labiekārtošana

Jelgavas Sv. Trīsvienības baznīcas torņa rekonstrukcija un piegulošās teritorijas labiekārtošana

PPA „Pilsētsaimniecība" piedalījās torņa rekonstrukcijas būvdarbu procesa problēmu risināšanā jautājumos, kas saistīti ar labiekārtošanu, lietus kanalizācijas tīklu izbūvi, ārējā apgaismojuma izbūvi pie torņa un J.Čakstes pieminekļa kā arī autostāvlaukuma izbūvi kvartāla iekšpagalmā. 
 

Eiropas Sociālā fonda projekts „Darba praktizēšanas pasākumu nodrošināšana pašvaldībās darba iemaņu iegūšanai un uzturēšanai"

2009.gada 23.septembrī JPPA „Pilsētsaimniecība" no Jelgavas pilsētas pašvaldības puses noslēdza līgumu ar Nodarbinātības valsts aģentūru līgumu par aktīvās nodarbinātības pasākuma „Apmācība darba iemaņu iegūšanai un uzturēšanai, ja darba devējs ir pašvaldība" īstenošanu laika periodā no 2009.gada septembra līdz 2010.gada 31.decembrim. Darba praktizēšanas mērķa grupa ir NVA reģistrētie bezdarbnieki, kas nesaņem bezdarbnieka pabalstu. Bezdarbnieka ikmēneša darba praktizēšanas stipendija ir 100,00 Ls.
No 2009.gada 28.septembra līdz 2010.gada 31decembrim ir noslēgti 1292 līgumi ar bezdarbniekiem, par apmācību praktisko fiziskā darba iemaņu iegūšanai un uzturēšanai.
No 2009.gada 28.septembra līdz 2010.gada 31.decembrim ar rīkojumu ir atlaists 389 bezdarbnieks (80% atlaisti kavējumu dēļ, līguma noteikumu pārkāpumu dēļ, 20 % veselības stāvokļa vai ģimenes apstākļu dēļ).

Uz 31.12.2010. pavisam kopā strādāja 281 stipendiāti:

• JPPA „Pilsētsaimniecība"- 216 stipendiāti (strādā pie sniega tīrīšanas pilsētas ielās, parkos un pieturvietās, pie krūmu izciršanas un pilsētas kapsētās ),
• pilsētas Izglītības iestādēs – 50 stipendiāti,
• Sociālo lietu pārvaldē – 10 stipendiāti ( vecu, slimu cilvēku un invalīdu aprūpe),
• JPPA „Kultūra" – 5 stipendiāti.

Projektā strādā : 1 darba organizētājs, 1 grāmatvedis, 11 darba vadītāji.
 

Projekta aktivitāte 2009 2010 Kopā
Dotācijas darba organizētāja atlīdzībai 294.55 1102.05 1396.6
Stipendijas 339288.8 397280.7
Dotācija darba vadītāju atlīdzībai ar VSAO iemaksām 4091.95 23232.26 27324.21
Dotācija darba praktizēšanas vietu grāmatvedes atlīdzībai (no 01.05.2010.)   748.93 748.93
Veiktie izdevumi par obligāto veselības pārbaužu veikšanu darba praktizēšanā iesaistītajiem bezdarbniekiem 9 80.27 89.27
JPPA "Pilsētsaimniecība" veiktie transporta izdevumi 25.76 796.07 821.83
Bezdarbnieku veiktie transporta izdevumi (sabiedriskais transports) 88.98 12799.06 12888.04
Inventāra iegādes izmaksas 8571.78 42458.39 51030.17
Kopā: 71074 420505.8 491579.8

Stipendiātu paveiktie darbi 2010.gadā

JPPA „Pilsētsaimniecība" gājēju pāreju, celiņu, autobusu pieturvietu, ielu tīrīšana; pilsētas parku, skvēru, bērnu rotaļu laukumu kopšana; soliņu un tiltu apmaļu krāsošana; dzīvnieku pastaigas laukumu kopšana; sadzīves atkritumu savākšana pilsētā; mežu kopšana, krūmu, atvasāju, bīstamo koku izciršana, zaru dedzināšana; teritorijas sakopšana pilsētas kapsētās; teritorijas sakopšanas darbi, iekštelpu kopšana un sīki remontdarbi pilsētas izglītības iestādēs. Visi darbi veicami atkarībā no gadalaika.

JPPA „Kultūra" darbi tiek veikti k/n „Rota" un k/n Kr. Barona ielā 6 – tehnisko un remontdarbu izpilde, kultūras nama apkārtnes teritorijas sakopšana un iekštelpu uzkopšana, garderobista un zāles kontroliera darbu izpilde.

Jelgavas pilsētas Sociālo lietu pārvalde vecu un nevarīgu cilvēku, invalīdu aprūpe mājās. Aprūpes gaitā nodrošināta pakalpojumu sniegšana atbilstoši klientu personiskajām vajadzībām: pārtikas, medikamentu un saimniecības preču piegāde, dzīvokļa, mājas uzkopšana, veļas mazgāšana un gludināšana, gultas veļas nomaiņa, ēdiena gatavošana, barošana; apģērbšana, malkas skaldīšana un ienešana, ūdens ienešana, sniega tīrīšana, lapu grābšana, zāles pļaušana; nodrošināt palīdzību individuālo ikdienas jautājumu kārtošanā, kā arī fiziska asistēšana personām, kurām vecuma vai funkcionālo traucējumu dēļ ir pārvietošanās grūtības.

Pašvaldības teritorijas zaļo platību ikdienas uzturēšana - kopā izlietoti 294977LVL un paveikti šādi lielākie darbi:

1. Pilsētas dobes -Dobēs iestādītas 35000 gab. vasaras puķes – 6110 LVL

Tika ierīkotas jaunas dobes Jelgavas pilsētas teritorijā:

– Sarmas ielā 4,
– Brīvības bulvārī pie slimnīcas,
– Lāčplēša gājēju ielā 2 dobes,
– Autoostas skvērs,
– P.O Kalpaka 16a.

Dobju uzturēšana (ravēšana, miglošana. mēslošana, laistīšana) - 7609,08 LVL:

– vasaras puķu dobes 2735 m2,
– ziemciešu puķu dobes 8515 m2,
– krūmu grupas dobes 10545 m2.

2. Dzīvžoga cirpšana divas reizes sezonā 1796m2 -1378,19 LVL

3. Krūmu grupām izveidotas apdobes un nomulčētas ar mulčējamo materiālu kas iegūts no izcirstajiem krūmiem:

– Stacijas parkā,
– Alunāna parkā,
– Raiņa parkā,
– Lielās ielas dzīvžogam
– 4.pamatskola,
– Valsts ģimnāzija,
– 1.ģimnāzija.

4. Puķu podi

Puķu podos iestādītas 2900 gab. puķes 132 podu uzturēšanu (ravēšana, miglošana. mēslošana, laistīšana)- 4609,50 LVL.

5. Zāliena pļaušana:

– parkos un izglītības iestādēs vienā reizē izpļaujam 422953 m2 - 35774,84 LVL,
– pārējos zālienus vienā reizē izpļaujam 982500m2- 70149,26 LVL
– izpļautas neapsaimniekotās teritorijas 6 ha -521,41 LVL

6. Ierīkoti zālieni ar stipendiātu palīdzību:

– Autoostas skvērā - 3533m2,
– Raiņa parkā - 26400 m2,
– Alunāna parkā – 32671m2,
– Lielā iela pie Astartes benzīntanka - 3300 m2,
– Hercoga Jēkaba laukumā - 2000 m2.

Rotaļu laukumu uzturēšana 5540 LVL
Rotaļu laukumu( 8.gab) uzturēšana - Piebērtas smiltis, remontētas ierīces, krāsotas un notīrīti grafiti.

Dzīvnieki
1. Jelgavas pilsētas teritorijā ir noķerti 157 suņi, 309 kaķi 15 citi dzīvnieki. Kopējā izmaksa - 6576 LVL.
2. Uz LLU Veterinārmedicīnas fakultātes klīnikā nogādāti sekojoši dzīvnieki 308 suņi, 500 kaķi, 10 citi dzīvnieki (dažādi putni, lapsas, seski, jenoti, stirna, eži, bebrs utt.).
3. Veikta klīniska izmeklēšana 308 suņiem, 500 kaķiem, 10 citiem dzīvniekiem, 14 dienu izmitināšana - 153 suņiem, 280 kaķiem, 1 cits dzīvnieks, eitanāzija veikta 150 suņiem, 421 kaķiem, 6 citiem dzīvniekiem, kremācija veikta 154 suņiem, 432 kaķiem, 9 citiem dzīvniekiem. Kopējā izmaksa – 19846,01 LVL.
4. Jelgavas pilsētas teritorijā ir savākti mirušie dzīvnieku: 14 suņi, 54 kaķi, 36 citi dzīvnieki. Jelgavas pilsētas teritorijā savākti 16 ievainotie dzīvnieki. Kopējā izmaksa – 2216,09 LVL.
5. Jelgavas pilsētā ir veikta ievainoto 9 suņu, 19 kaķu, 1 citi dzīvnieku ārstēšana. Kopējā izmaksa – 2221,00 LVL.
6. Veikta 7 kaķeņu sterilizācija. Kopējā izmaksa – 207,78 LVL.
7. Veikta ikgadējā tālinjekcijas šautenes apkope, izlietoto šļirču, adatu tīrīšana un sagatavošana un jaunu medikamentu iegāde. – Kopējā izmaksa – 48,78 LVL.
Pilsētas pieturvietas - iestiklošana, uzkopšana. Pieturvietu un parku soliņu remontdarbi. Ielu plāksnīšu uzturēšana

1. Izbūvētas 2 autobusu pieturvietu platformas – 500LVL

– P.Lejiņa 1;
– Pļavu iela Nr.4;

2. Veikta 7 JPPA „Pilsētsaimniecība" apsaimniekoto stikloto pieturvietu izsisto stiklu iestiklošana (Rīgas, Rūpniecības, Garozas, Tērvetes ielās, Brīvības bulvāris) – 376,80 LVL.
3. Uzstādīta 1 jauna pieturvieta pie Meža kapiem.
4. Uzstādītas 2 velosipēdu nojumes pie Jelgavas zinātniskās bibliotēkas un pie Jelgavas muzeja.
5. Veikta JPPA „Pilsētsaimniecība" apsaimniekoto pieturvietu uzkopšanu (stikloto konstrukciju mazgāšana un mūrēto, koku nojumju sienu un konstrukciju krāsošana) – 653,76 LVL.
6. Autobusu pieturvietās un parkos izvietotā inventāra (soliņu un atkritumu urnu) uzturēšana kārtībā – 4351,79 LVL:

– pieturvietu soliņu salauzto koka brusu remonts – Tērvetes, Pasta, Lielā, Garozas, iela, Kalnciema ceļš, Lietuvas šoseja,
– uzstādīti jauni pieturvietu soliņi – Uzvaras iela, Filozofu, Tērvetes, Ruļļu ielā,
– parka soliņu un atkritumu urnu remonts– Lācplēša iela – gājēju celiņš, Parks aiz kultūras nama, Driksas ielas gājēju celiņš, Hercoga Jēkaba laukums, Autoostas skvērs, J.Mātera, Rīgas, Raiņa, Katoļu iela, Pasta sala, Zvaigžņu ielas basketbola laukums, Jāņa Čakstes bulvāris, Raiņa parks, Stacijas parks, J.Čakstes piemineklis,
– uzstādītas 3 jaunas atkritumu urnas Garozas, Lielā ielā
– salabotas izdemolētās atkritumu urnas – Lāčplēša, Rīgas, Driksas, Aviācijas iela, Brīvības bulvāris,
– pilsētā vasaras periodā atjaunots visu pieturvietu un parku soliņu un tirdzniecības vietu krāsojums.

7. Veikta bojāto un jauno ielu plāksnīšu izgatavošana un uzstādīšana, veco, bojāto nomaiņa un ielu plāksnīšu remonts – 968,44 LVL. Uzstādītas ielu plāksnītes: Kūliņu ceļš, Kārniņu ceļš, Stacijas, Ābelītes, Atpūtas, Kalna, Ziedu, Vircavas, Palejas, Kalmju, Miera, Kārklu, Sporta, Asteru, Šķūņu, Linu, Draudzības, Emburgas, Pumpura, Austrumu, Kronvalda, Pārmiju iela, Loka maģistrāle, Lediņu ceļš, Rubeņu ceļš, Vecais ceļš, Malkas ceļš, Dobeles šoseja.|
8. Iegādāts grafiti zīmējumu noņemšanas līdzeklis - 1374,85 LVL.
No grafiti zīmējumiem tika attīrīti bērnu rotaļlaukumu aprīkojumi, stiklotās autobusu pieturvietas, ielu plāksnītes, tiltu margas, ceļazīmes utt.. Ar šiem līdzekļiem ir veikta pieminekļu attīrīšana no sūnām un netīrumiem - Raiņa, J.Čakstes, Alunāna, Svētbirzes piemineklis, Meža kapsētas piemiņas vieta utt.

Svētku pasākumi Jelgavas pilsētā

Lai radītu svētku sajūtu jelgavniekiem un tās viesiem11. un 18. novembrī pilsēta tika dekorēta ar karodziņiem – baneriem uz apgaismes balstiem un Latvijas karodziņu kompozīcijām, kas veidotas puķu podos, kuru izgatavošanā tika iesaistīts piesaistītais darba spēks ( stipendiāti).
Lai pilsēta tumšajā laikā kļūtu gaišāka, Raiņa parkā, Stacijas parkā un Hercoga Jēkaba laukumā tika uzstādīti prožektori, ar kuriem izgaismotas koku grupas. Hercoga Jēkaba laukumā tika iegādāti 9 gab. zemē iebūvējami prožektori 2 010,44 LVL vērtībā.
Lai pilsētas egļu izrotāšanā ieviestu jaunas tradīcijas tika organizēta sadarbība ar Jelgavas pilsētas mākslas skolu, kā rezultātā tapa Raiņa parka egles dekori. Skolēni 2 mēnešu laikā izgatavoja 36 gab. egles rotājumus, kas priecēja lielos un mazos jelgavniekus.
Pilsētas centrālā egle tik dekorēta ar jaunām divu veidu led gaismiņām. Jauno dekoru iegāde izmaksāja 3 628,91 LVL, kā arī tika iegādāti 16 gab, dekori „Zvaigznes", kas stiprināmi uz apgaismes balstiem, kuru izmaksas ir 2332,88 LVL .
Svētku pasākumos izlietotie līdzekļi ( JPPA „Pilsētsaimniecība" uzdevums ir nodrošināt svētku pasākumus ar tehnisko aprīkojumu):
 

• Ziemassvētki - 24053,18 LVL
• Ledus skulptūru svētki - 7544,73 LVL
• Masļeņica - 110,91.LVL
• Stādu dienām - 1293,45 LVL
• Pilsētas svētkiem - 3166,91 LVL
• Līgo svētki - 274,28 LVL
• Smilšu skulptūras - 2168,65 LVL
• Piena, maizes un medus svētki - 1864,47 LVL
• Miķeldiena - 543,41 LVL
• Valsts Svētki - 6030,76 LVL

Kapsētu apsaimniekošana

1. Bērzu kapsētas jaunajā daļā veikti drenāžas darbi. Ierīkota drenāžas sistēma 470 m garumā, kas novadīs gruntsūdeņus no 6300 m2 kapsētas platības - 6825,24 LVL.
 

2. Zanderu kapsētā veikta centrālo ceļu uzbēršana ~400 m2, - 706,68 LVL.
 

3. Uzbērti celiņi Angļu karavīru un Jelgavas atbrīvotāju no Bermonta karaspēka piemiņas vietās Meža kapsētā - 324,38 LVL.
 

4. Zanderu kapsētas kapličai nomainīts dūmvads - 707,85 LVL.
 

5. Iesākti teritorijas attīrīšanas darbi Meža kapsētā, lai varētu veikt jaunās kapu daļas uzbēršanu.
 

6. 2010.gadā kapsētās apbedīti 715 mirušie, t.sk.:

• Bērzu kapsētā 300
• Baložu kapsētā 134
• Zanderu, Norauku kapsētās 170
• Meža kapsētā 90
• Romas kapsētā 5
• Miera kapsētā 9
• Kalnakroga kapsētā 7.

Mirušo skaitam, salīdzinājumā ar iepriekšējiem gadiem, ir tendence samazināties:

• 2007 – 857
• 2008 – 736
• 2009 – 727
• 2010 – 715

Mežu un apstādījumu koku apsaimniekošana

Mežu teritorijas un pilsētā augošo koku apsaimniekošanā veikti lielākie darbi – 17966,45 LVL
 

1. Atjaunots mežs 3,40 ha platībā ar bērza konteineru stādiem – 762,30 LVL.
2. Veiktas sastāva kopšanas cirtes 16,30 ha platībā - 1319,00 LVL.
3. Likvidētas četras patvarīgi izveidotas atkritumu izgāztuves pilsētas mežos - 187,73 LVL.
4. Ierādītas kurināmās malkas ieguves vietas 41 pilsētas iedzīvotājiem 145,0 kubikmetru apjomā.
5. Novākti 145 nevēlami koki, veikta traucējošo zaru un krūmu izzāģēšana 105 vietās pie brauktuvēm un ceļa zīmēm – 12949,93 LVL.
6. Veikta koku celmu frēzēšana pilsētas centrālajās ielās un parkos, kopskaitā 53 celmi - 1066,09 LVL.
7. Ielu apstādījumi papildināti ar 12 jauniem kociņiem - 916,0 LVL.
8. Veikta pēdējo gadu stādīto kociņu (621gab.) regulāra kopšana(atsaišu atjaunošana, papildmēslojuma iestrāde, laistīšana – 765,40 LVL
9. Sagatavots cirsmu fonds un pārdotas 4 cirsmas izsolē, kopskaitā 1317,0 kubikmetri - 27 300,00 LVL