2018.gada decembrī plānots uzsākt būvdarbus projekta “Neretas ielas, Prohorova ielas un Garozas ielas posma pārbūve Jelgavā” realizācijai

Pasūtītājs: Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde “Pilsētsaimniecība”

Būvnieks: AS “A.C.B.”

Projekta realizācijas ietvaros līdz 2020.gada 30.septembrim paredzēts:

2018.gada decembrī plānots uzsākt būvdarbus Neretas ielā un Prohorova ielā.

Iepazīties ar būvprojektu iespējams Pulkveža Oskara Kalpaka ielā 16A, Jelgavā, pieņemšanas laikā pirmdienās no plkst. 15:00-19:00, sazinoties iepriekš pa tālruni 63084478 vai e-pastu: Inga.Bernane@pilsetsaimnieciba.jelgava.lv

Izmaiņas satiksmes organizācijā Loka maģistrālē no 4.decembra

Informējam, ka, turpinoties būvdarbiem objektā “Loka maģistrāles pārbūve posmā no Kalnciema ceļa līdz Jelgavas pilsētas administratīvajai robežai”, no 2018.gada 4.decembra mainās satiksmes organizācijas shēma. Lūdzam iedzīvotājus būt vērīgiem un ievērot izvietotos ceļu satiksmes organizācijas tehniskos līdzekļus.