Romas ielā un Laimas ielā uzsākti ielu apgaismojuma rekonstrukcijas darbi

Informējam, ka 7. novembrī uzsākti ielu apgaismojuma rekonstrukcijas darbi Romas ielas posmā no Skuju ielas līdz Vēsmas ielai un Laimas ielā. Būvdarbu ietvaros paredzēta zemsprieguma kabeļa izbūve, jaunu apgaismes balstu un gaismekļu montāža. Darbus plānots veikt līdz 2017. gada 15. decembrim. Darbus veic SIA “Mītavas Elektra”.

Izbūvēts autotransporta stāvlaukums pie PII “Lācītis”

Informējam, ka pabeigti autotransporta stāvlaukuma būvniecības darbi pie Jelgavas pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes “Lācītis” Dobeles šosejā (Māras iela 2). Izbūvētas 16 autostāvvietas un 1 autostāvvieta cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Būvobjekta realizācijas ietvaros veica betona bruģakmens seguma stāvlaukuma izbūvi, nodrošinot lietus ūdens novadīšanu un gājēju ietves izbūvi gar stāvlaukumu.