Meža kapu teritorijas paplašināšana Bauskas ielā 12C, Jelgavā

Bauskas ielā 12C, Jelgavā veikta Meža kapu teritorijas paplašināšana. Projekta realizācijas ietvaros tika veikta iztrūkstošās grunts pievešana un izlīdzināšana, drenāžas aku un tīklu izbūve un uzstādītas ūdens ņemšanas vietas akas. Veikti arī labiekārtošanas darbi – celiņu un brauktuves izveide, iestādīti koki un košumkrūmi un izveidotas zaļās zonas. Meža kapsētas paplašināšanu plānots turpināt arī nākotnē.