Par būvdarbu uzsākšanu objektā “Rubeņu ceļa posma, no Loka maģistrāles līdz pilsētas administratīvajai robežai, pārbūve”

Informējam, ka 2017. gada 4. septembrī tiks uzsākti sagatavošanās darbi būvdarbu uzsākšanai Rubeņu ceļā posmā no Loka maģistrāles līdz pilsētas administratīvajai robežai. Plānotais būvdarbu izpildes termiņš 2017. gada decembris.

Būvdarbu ietvaros plānots izbūvēt :Būvuzņēmējs SIA “Ceļu būvniecības sabiedrība “IGATE””.

Būvuzraudzība SIA “Jurēvičs un Partneri”.

Autoruzraudzība SAI “3C”.